Gesprekkencyclus

Op onze school worden er diverse gesprekken gevoerd met ouders. Het gaat om de volgende gesprekken:

 

Rondleiding

Nieuwe ouders die aangeven interesse te hebben voor de school worden door de onderbouwcoördinator of de directeur rondgeleid door de school. Hiervoor wordt een individuele afspraak gemaakt tussen ouders en directeur/coördinator. Dit is het eerste contactmoment tussen ouders en school. Meer informatie over het aanmelden vind je onder het kopje 'voor nieuwe ouders'. 

 

Kennismakingsgesprek

Wanneer een kleuter een maand op school zit, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de ouders van het kind en de eigen leerkracht. We bespreken dan de wenperiode op school en het welbevinden van het kind. Bij dit gesprek wordt ook het intakeformulier dat ouders hebben ingevuld voordat het kind start op school nogmaals besproken. Wanneer een kleuter na de zomervakantie start op school wordt in deze periode het luistergesprek vervangen door een kennismakingsgesprek

  

Luistergesprek

Aan het begin van het schooljaar wordt er met alle kinderen vanaf groep 5 en hun ouders een luistergesprek gevoerd. Over de kinderen van groep 1-4 wordt ook een luistergesprek gevoerd, maar dan zonder het kind erbij. Deze gesprekken worden centraal ingepland, op wisselende middagen. Ouders worden ruim van tevoren uitgenodigd om digitaal in te tekenen. Van alle gesprekken wordt een notitie gemaakt in Parnassys.

 

Voortgangsgesprek

In de maand november worden deze gesprekken gevoerd met de kinderen van groep 1-7 en hun ouders. 

 

Rapportgesprek

In de week nadat het eerste rapport is meegegaan worden er ontwikkelgesprekken gevoerd met de ouders van de kinderen van alle groepen. Vanaf groep 5 wordt aangemoedigd dat de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn. Deze gesprekken worden op wisselende dagen ingepland en de ouders worden ruim van tevoren uitgenodigd om hiervoor digitaal in te tekenen. 

 

Na het tweede rapport is er op facultatieve basis mogelijkheid tot het inplannen van een gesprek. Dit kan zijn omdat ouders dit zelf aangeven, maar ook wanneer er vanuit school de behoefte is om dit gesprek te voeren. Deze gesprekken worden in onderling overleg tussen leerkracht en ouders ingepland.

 

Van alle gesprekken wordt een notitie gemaakt in Parnassys. Wanneer het zorgleerlingen betreft, wordt er ook over deze zorgen gerapporteerd.

 

Adviesgesprek

Met de kinderen van groep 8, en hun ouders, wordt in december een adviesgesprek ingepland. Tijdens dit gesprek krijgen de kinderen het advies met betrekking tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. Nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn geworden, kan dit advies nog gewijzigd worden. Dit kan alleen wanneer het advies van de eindtoets hoger is dan het door school gegeven advies. Wanneer dit het geval is, krijgen de kinderen en hun ouders een uitnodiging om opnieuw het gesprek hierover aan te gaan. 

 

Zorggesprek

Wanneer er specifieke zorg is rondom leerlingen, kunnen extra gesprekken worden ingepland. Hierbij kunnen de leerkracht en IB’er aanwezig zijn. Deze gesprekken worden door de betrokkenen zelf ingepland en van deze gesprekken wordt een notitie gemaakt in Parnassys.

 

Organisatie

Gesprekken die centraal worden ingepland duren altijd tien minuten. De gesprekken worden op wisselende dagen 's middags ingepland. Ouders worden uitgenodigd om hiervoor digitaal in te schrijven. Voor de luistergesprekken wordt vooraf een aantal algemene bespreekvragen naar de ouders verstuurd.