Op onze school wordt de opvang buiten de schooltijden geregeld door Kibeo. Er is voor- en naschoolse opvang beschikbaar.

Op de website van onze partner KIBEO (www.kibeo.nl) is hierover meer informatie te vinden.

Omdat we met het vijf-gelijke-dagen- model werken, gaan alle kinderen elke dag van 8.30-14.00 uur naar school. Er is daarom geen tussenschoolse opvang.