Aanmelden nieuwe leerling

Kennismaking

Voorafgaand aan de eventuele inschrijving ontvangen wij u graag voor een vrijblijvende kennismaking met onze organisatie en onze visie. Uiteraard krijgt u ook een rondleiding door ons gebouw. U kunt uw interesse kenbaar maken via het contactformulier of door een telefoontje naar 0113 270245. Vraagt u naar Kim den Hartog.

 

Aanmelden 

We vinden het prettig om aanmeldingen in een vroeg stadium binnen te krijgen.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. De inschrijving is definitief als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend. Mochten er meerdere verzorgers zijn dan twee, dan kunt u hiervoor een apart formulier invullen. U ontvangt een bevestiging van de inschrijving.

Onderdeel van de aanmeldprocedure is een kennismakingsgesprek op school. Hierovoor kunt u telefonisch een afspraak maken of het contactformulier invullen.

 

Intake

Als uw kleuter bijna 4 jaar is, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek op school. We vragen u om voor dit  gesprek het intake formulier (zie verder op deze pagina) in te vullen.Tijdens het intakegesprek kunnen vragen over het naar school gaan worden beantwoord. Uiteraard is uw kind bij dit gesprek van harte welkom!

 

Plaatsing

Na het intakegesprek wordt door de kleuterleerkrachten bepaald in welke kleutergroep uw kind wordt geplaatst. Daarna spreekt de leerkracht een aantal momenten met u af waarop uw kind mag komen wennen in de klas voorafgaand aan de vierde verjaardag.

Bij het plaatsen van de kinderen in de groepen houden we rekening met:

  • de informatie die we van ouders hebben gekregen via het intakeformulier

  • de informatie die we van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf hebben gekregen over uw kind (mits u daarvoor toestemming heeft gegeven bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf)

  • de informatie over de samenstelling van de huidige groepen (zorgleerlingen, aantallen, verdeling leerlingen groep 1 en groep 2 over de verschillende klassen en de verdeling van jongens en meisjes over de verschillende groepen)

De indeling van de groepen is steeds op basis van de informatie die op het moment van indelen beschikbaar is. Het komt voor dat het soms mogelijk is om rekening te houden met wensen van ouders ten aanzien van de groepsindeling en een andere keer niet. We vragen daarvoor uw begrip. Daarnaast zorgt onze werkwijze van groepsdoorbrekend werken ervoor dat de kinderen van de verschillende klassen veel gelegenheid hebben om samen te spelen ook wanneer ze niet in dezelfde klas zijn geplaatst.

 

Kort op de zomervakantie 4 jaar? 

Wanneer kinderen binnen vier weken voorafgaand aan de zomervakantie vier jaar worden, starten zij in het nieuwe schooljaar. Dit omdat de afsluitende weken van het schooljaar niet goed geschikt zijn om in te stromen op de basisschool. Uiteraard mogen de kinderen wel voor de vakantie komen wennen op school. Kinderen die in de eerste vier weken na de zomervakantie vier jaar worden, stromen direct na de zomervakantie in. 

 

En dan is het zover...

Wat een bijzonder en spannend moment; uw (eerste) kind gaat naar de basisschool! Het is fijn om te weten dat u goed op de hoogte bent van alles wat met de school van uw kind te maken heeft. Omdat uw kind en u als ouder nieuw zijn, hebben we hieronder informatie gebundeld die van belang is voor u als ouder. Welke informatie is er beschikbaar en waar vind ik die?

Moet u de keuze voor onze school nog maken? Kijkt u dan onder het kopje 'aanmelden'. Bekijkt u in ieder geval dit filmje voor een korte maar goede impressie van onze school.

  • De schoolgids: een document met inhouden van bv. onderwijs, organisatie, praktische zaken en uitstroom/opbrengsten.
  • De jaarplanner: hierin vindt u een overzicht van alle bijzondere data tijdens het cursusjaar. Denk aan rapportgesprekken, studiedagen en vakanties.
  • Een informatiebrief: gericht op instroom in de kleutergroepen. Waar vragen we u aan te denken bij het naar school gaan van uw jongste?
  • Een informatiebrief communicatie: hoe te abonneren op onze nieuwsbrief zodat u deze steeds vanzelf in uw mailbox ontvangt.
  • Een intakeformulier voor nieuwe kinderen (gr 1 en 2): op dit formulier kunt u diverse belangrijke kindeigenschappen kwijt die wij hanteren bij een zo goed mogelijke opvang van uw kind. Dit formulier vult u pas in als u uw kind hebt opgegeven en het liefst zo kort mogelijk op de start op onze school.

Heeft u tips voor ons en behoefte aan bepaalde informatie op deze pagina, deelt u dat dan met ons, zodat wij toekomstige, nieuwe ouders nog beter van dienst kunnen zijn. Mailt u naar beatrix@alberoscholen.nl