Aanmelden nieuwe leerling

Op deze pagina vind je informatie voor zowel het aanmelden van leerlingen die 4 jaar worden, als leerlingen die nu nog op een andere school zitten. In beide gevallen start de procedure met een vrijblijvende rondleiding op onze school. 

Startgroep

Afgelopen schooljaar werkten we met een startgroep, het is de bedoeling om voor het huidige schooljaar (2022/2023) opnieuw te realiseren. Alle kinderen die vanaf die datum vier jaar worden, starten in deze groep. Dit zorgt voor een heerlijk rustige start van de schoolloopbaan! Bekijk dit filmpje voor een impressie van het lokaal. 

Kennismaking

Voorafgaand aan de eventuele inschrijving ontvangen wij je graag voor een vrijblijvende kennismaking met onze organisatie en onze visie. Uiteraard krijg je dan ook een rondleiding door ons gebouw. Je kunt je interesse kenbaar maken via het contactformulier of door een telefoontje naar 0113 270245. Vraag dan naar juf Sabine.

 

Aanmelden 

We vinden het prettig om aanmeldingen in een vroeg stadium binnen te krijgen. Dit wel altijd nadat er eerst contact is geweest tussen ouders en school.

Het inschrijfformulier wordt door de school op papier of digitaal gedeeld met ouders, na het eerste contact. 

 

Intake (voor leerlingen die vier jaar worden)

Ongeveer twee maanden voordat kinderen starten op school, krijgen de ouders/verzorgers het intake formulier toegestuurd met de vraag om dit in te vullen en (via mail of post) te retourneren. Wanneer ouders hier toestemming voor geven wordt er contact opgenomen met de kinderopvangorganisatie waar het kind als peuter is geweest. Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om op het formulier aan te geven dat zij graag ook een gesprek hebben over het formulier, waarin zij aanvullende informatie over hun kind kunnen geven. 

Binnen een maand nadat een leerling op school is gestart, is er een kennismakingsgesprek met de eigen groepsleerkracht. De leerkracht maakt hiervoor een afspraak met de ouders/verzorgers. 

 

Plaatsing 

Na de intakeprocedure wordt door het team bepaald in welke groep jullie kind wordt geplaatst. Daarna spreekt de leerkracht een aantal momenten af waarop jullie kind mag komen wennen in de klas, voorafgaand aan de vierde verjaardag of het startmoment op school.

Bij het plaatsen van de kinderen in de groepen houden we rekening met:

  • de informatie die we van ouders hebben gekregen via het intakeformulier (voor leerlingen die vier jaar worden)

  • de informatie die we van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf hebben gekregen over jullie kind (mits je daarvoor toestemming hebt gegeven bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf - voor leerlingen die vier jaar worden)

  • de informatie over de samenstelling van de huidige groepen (zorgleerlingen, aantallen, over de verschillende klassen en de verdeling van jongens en meisjes over de verschillende groepen)

De indeling van de groepen is steeds op basis van de informatie die op het moment van indelen beschikbaar is. Het komt voor dat het soms mogelijk is om rekening te houden met wensen van ouders ten aanzien van de groepsindeling en een andere keer niet. We vragen daarvoor om begrip. Daarnaast zorgt onze werkwijze van groepsdoorbrekend werken ervoor dat de kinderen van de verschillende klassen veel gelegenheid hebben om samen te spelen ook wanneer ze niet in dezelfde klas zijn geplaatst.

 

Kort op de zomervakantie 4 jaar? 

Wanneer kinderen binnen vier weken voorafgaand aan de zomervakantie vier jaar worden, starten zij in het nieuwe schooljaar. Dit omdat de afsluitende weken van het schooljaar niet goed geschikt zijn om in te stromen op de basisschool. Uiteraard mogen de kinderen wel voor de vakantie komen wennen op school. Kinderen die in de eerste vier weken na de zomervakantie vier jaar worden, stromen direct na de zomervakantie in. 

 

En dan is het zover...

Wat een bijzonder en spannend moment; jullie (eerste) kind gaat naar de basisschool! Het is fijn om te weten dat je goed op de hoogte bent van alles wat met de school van je kind te maken heeft. Omdat je kind en jij als ouder nieuw zijn, hebben we hieronder informatie gebundeld die van belang is voor jou als ouder. Welke informatie is er beschikbaar en waar vind ik die?

Moet je de keuze voor onze school nog maken? Kijk dan onder het kopje 'aanmelden'. Bekijk in ieder geval dit filmje voor een korte maar goede impressie van onze school.

  • De schoolgids: een document met inhouden van bv. onderwijs, organisatie, praktische zaken en uitstroom/opbrengsten.
  • De jaarplanner: hierin vindt je een overzicht van alle bijzondere data tijdens het cursusjaar. Denk aan rapportgesprekken, studiedagen en vakanties.
  • Een informatiebrief: gericht op instroom in de kleutergroepen. Waar vragen we je aan te denken bij het naar school gaan van jouw jongste?
  • Een intakeformulier voor nieuwe kinderen (gr 1 en 2): op dit formulier kun je diverse belangrijke kindeigenschappen kwijt die wij hanteren bij een zo goed mogelijke opvang van jouw kind. Dit formulier vul je pas in als je je kind hebt opgegeven en het liefst zo kort mogelijk op de start op onze school.

Heeft u tips voor ons en behoefte aan bepaalde informatie op deze pagina, deel dat dan met ons, zodat wij toekomstige, nieuwe ouders nog beter van dienst kunnen zijn. Mail naar beatrix@alberoscholen.nl