Veiligheid

Schoolveiligheidsplan

Op onze school is een schoolveiligheidsplan aanwezig. In dit plan

Beschrijven we hoe we de fysieke én de sociale veiligheid in en om

de school waarborgen en we zorgdragen voor een gezonde

leer- en werkomgeving voor iedereen.

 

Gedragscode

Er is voor de Albero Scholen een gedragscode opgesteld.  Hierin besteden we aandacht aan gedragsregels in algemene en specifieke zin, zoals die bij Albero Scholen gelden voor de personeelsleden. De gedragscode bevat o.a. richtlijnen voor het gebruik van internet door medewerkers, leerlingen en ouders. De volledige gedragscode ligt ter inzage op school en is ook te vinden op de website van de Albero Scholen.