Veiligheid

Voorwaarde om te komen tot ontwikkeling is dat een leerling zich veilig voelt. Met elkaar, jonger en ouder, spannen we ons ervoor in om een veilige omgeving te creëren. Binnen ons onderwijs maken we hiervoor bijvoorbeeld gebruik van onze methode KWINK. Tijdens deze lessen zijn we erop gericht om we de leerlingen te laten ontdekken op welke manier je vervelende en ongewenste situaties kunt voorkomen. 

Ondanks dat we samen ons best doen, lukt het niet altijd om ongewenste situaties te voorkomen. Wanneer dit ontwikkelt tot pestgedrag, maken we gebruik van ons anti-pestprotocol om de situatie samen weer onder controle te krijgen. 

Het kan ook voorkomen dat het voor leerlingen beter is om een periode niet op school aanwezig te zijn of om niet terug te keren op school. In deze uitzonderlijke gevallen volgen wij het protocol voor schorsing en verwijdering

We hebben op onze school ook een luisterjuf. Juf Marjan luistert naar kinderen, ouders en teamleden wanneer zij het fijn vinden dat er iemand naar hen luistert. 

Via deze link lees je onze meldcode huiselijk geweld.