Onderwijs

Om ons onderwijsaanbod invulling te geven werken wij met eigentijdse methoden die geselecteerd zijn op basis van criteria gerelateerd aan ons onderwijsconcept: gestructureerde samenwerkingsopdrachten, een zelfstandige leerhouding met een hoge leerlingbetrokkenheid en differentiatie zijn kernpunten.

Maar welke extra's mag u van ons verwachten:

  • Wij openen ieder jaar met themaweek sociaal-emotionele ontwikkeling om normen, waarden, regels en afspraken op te frissen door middel van de methodiek van Goed van Start.

  • Betekenisvol leren staat bij ons centraal: leren met echte materialen. Met grote regelmaat verzorgen wij excursies naar bedrijven, instanties en musea

  • Sinds het cursusjaar 2012-2013 implementeren wij de Pittige Plus Torens als aanbod voor de (hoog)begaafde leerling. Andere inhouden die wij in dit kader hanteren zijn Acadin.nl en lessen Spaans.

Door onderzoek van de laatste jaren weten we meer over hersenfunctionaliteit. Wij passen ons onderwijs daarop aan door het accentueren van de ‘takken’ van Boeiend Onderwijs; oefenen van hersenen en denkgewoonten en intelligent gedrag.

Samenwerkend leren heeft een structurele plaats in onze organisatie. Wij hebben aandacht voor het stellen van doelen en het evalueren van product en proces in onze lessen.

We leren kinderen inzicht in hun eigen capaciteiten aan en dagen ze uit om hun eigen intelligenties te leren inzien en accepteren en te gebruiken bij het aanleren van vaardigheden.

Leerkrachtgedrag is bepalend in het proces van ontwikkelen en leren. Wij streven voortdurend naar optimalisering van leerkrachtgedrag. We hanteren hierbij de resultaten van het onderzoek van Marzano, beschreven in ‘Wat werkt op school!’

Systeemdenken heeft een centrale plaats in onze organisatie; we gebruiken structureel werkvormen van Boeiend Onderwijs, zoals gedragspatroongrafieken, relatiecirkels en vendiagrammen om de kinderen samenhang te laten (her)ontdekken.