Missie en visie

Visie op ontwikkeling en leren

Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap. Wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Dit doen we onder andere door jaarlijks aan het begin van het jaar met elkaar Goed van Start te gaan.

 

Als basis voor een goede ontwikkeling hanteren wij persoonlijke en onderwijs gerelateerde waarden: plezier, humor, respect, genegenheid, zelfvertrouwen en veiligheid. Leren is voor ons een activiteit van en voor hart, hoofd en handen. Naast de ontwikkeling op cognitief gebied, zien wij begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en creatieve individuen die op basis van zelfkennis een actieve rol kunnen spelen in de samenleving, nu en later, als onze opdracht.

 

Op onze school leren we niet voor de toets, maar leren we voor het leven. Dit zijn einddoelen die wij nastreven. Samenwerkend leren, door middel van coöperatieve werkvormen, heeft een structurele plaats in onze organisatie. Wij hebben aandacht voor het stellen van doelen en het evalueren van proces en product in onze lessen. 

Visie op onderwijs

  • Ons onderwijs wordt gekenmerkt door een hoog verwachtingspatroon van de mogelijkheden van kinderen.

  • Ons onderwijs is modern, actueel en vernieuwend.

  • Ons onderwijs is onderwijskundig en pedagogisch verantwoord.

  • De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs.

  • Kinderen leren, werken en spelen met plezier.

  • De school- en klassenorganisatie zijn afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van het kind, juist als deze meer zorg nodig heeft (in welke vorm dan ook).

  • Zelfstandig werken en samenwerken nemen een structurele plaats in in ons onderwijs

Genegenheid, zelfvertrouwen en veiligheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, humor en respect zien.

In ons schoolklimaat wordt hierdoor gewerkt aan een optimale persoonlijke ontwikkeling op kind-, leerkracht- en team niveau. Wij creëren binnen onze organisatie ruimte om van en met elkaar te leren.

Het schoolklimaat wordt in kaart gebracht middels het LVS ‘Kijk’ en ‘Kijk op sociale competenties’

CBS Prinses Beatrix streeft naar een uitdagende leeromgeving, zowel gebouwtechnisch als onderwijsinhoudelijk; dit houdt in dat wij werken met uitdagende, actuele en toekomstgerichte materialen.