Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs

 

Op onze school werken ongeveer 20 groepsleerkrachten, een IB-er, onderwijsassistenten en een directeur in en aan het onderwijsproces. Leerkrachtgedrag is de basis van de kwaliteit van ons onderwijs. Alle teamleden werken continu aan hun eigen ontwikkeling door gerichte nascholing die gekoppeld is aan hun eigen ontwikkelingsplan en de schoolontwikkeling. Daarvoor stellen wij jaarlijks een nascholingsplan op.

 

De inspectie heeft ons op basis van onze leerresultaten een basisarrangement toegekend. Daarmee beoordeelt de onderwijsinspectie de tussenresultaten en de resultaat aan het einde van groep 8 als ‘voldoende’.

 

Twee maal per jaar analyseren wij als team zelf de opbrengsten van ons onderwijs aan de hand van IEP-toetsresultaten. We bekijken de scores voor alle groepen en wisselen met elkaar uit welke activiteiten een positief effect hebben gehad op de leerresultaten. De analyse is bepalend voor de aanpak in de tweede helft van het schooljaar of het schooljaar dat volgt. Deze aanpak wordt vormgegeven in zogenaamde groepsplannen. Ook stellen we twee keer per jaar per groep streefdoelen op. Deze doelen worden eveneens gezamenlijk geanalyseerd. 

 

Wij werken met jaarlijkse actieplannen waarin onze doelen en acties voor een cursusjaar beschreven staan. Deze evalueren we tussentijds en aan het einde van het schooljaar, waardoor we onze ontwikkeling goed in kaart brengen, volgen en monitoren.

 

De kwaliteit zit verder in de wijze waarop we ons onderwijs inrichten. We passen diverse werkvormen toe die wetenschappelijk onderbouwd zijn en een bewezen positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Denk daarbij aan samenwerken, systeemdenken, toepassen van breinkennis en meervoudige intelligentie en dit vanuit een betekenisvolle, zoveel mogelijke levens-echte setting. Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen leren voor de toets, maar zeker ook ‘leren voor het leven’.