Identiteit

De Prinses Beatrixschool is een christelijke basisschool. Nog voor dat men het gebouw binnenkomt, is dit duidelijk te zien. Aan de muur hangen de alfa en de omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Zij verwijzen naar het citaat uit de bijbel waarin God zegt: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22:13) Maar natuurlijk is er meer dan dit alleen. 

 

In het dagelijkse programma is duidelijk merkbaar dat wij in ons leven en werken onszelf baseren op wat de bijbel ons wil vertellen en hoe Jezus op aarde een voorbeeld is geweest. 

 

Start van de dag

Zo beginnen we de dag in iedere klas samen. Op een aantal dagen wordt hierbij een Bijbelverhaal verteld dat als basis van een klassengesprek fungeert. Vanuit het verhaal kijken we verder naar de dag van vandaag. Wat wil dit verhaal ons vertellen? Hiervoor maken we, onder andere, gebruik van de methode Kind op Maandag. Ook wordt er wekelijks gezongen en zijn er momenten waarop we met meerdere klassen samen zingen. Het gebed maakt onderdeel uit van deze start van de dag. De kinderen worden hierbij actief betrokken. 

 

De lunch

Rondom de lunch is er een moment van dankbaarheid. We staan stil bij de waarde van het krijgen van eten en drinken en we realiseren ons dat we in bevoorrechte omstandigheden leven. 

 

Einde van de dag

Aan het einde van de dag nemen we samen de tijd om de dag door te nemen en te bespreken wat goed ging en wat beter kan. In de groepen sluiten we de dag af met een gezongen of uitgesproken dankgebed. 

 

Feestdagen

Door het jaar heen is er aandacht voor de Christelijke feestdagen. Het Kerst- en Paasfeest worden in  de klas of met de hele school gevierd en ook op bid- en dankdag is er een activiteit waardoor er door de school heen aandacht is voor hoop en dankbaarheid. 

 

Goede doelen

We vinden het belangrijk om de kinderen te laten ervaren dat onze levenstandaard geen vanzelfsprekendheid is. Daarom zijn we donateur van een kindertehuis in Sri Lanka, waar we met regelmaat geld voor inzamelen. Ook andere goede doelen kunnen op onze steun rekenen.  

 

De identiteit van de PBS

Minder zichtbaar, maar zeker wel aanwezig, is het gegeven dat we vanuit de principes van naastenliefde denken en werken. We waarderen elkaar, een ieder vanuit zijn eigen talent. We helpen elkaar, omdat we het belangrijk vinden om elkaar te ondersteunen waar we dat kunnen. We vieren met elkaar, omdat we dankbaar zijn voor iedere dag die we krijgen.