Brede School de Symfonie

Basis Brede school De Symfonie

Binnen de brede school creëren we een vertrouwde en uitdagende omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers. Vertrouwd omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich veilig,  gerespecteerd en betrokken voelt. Binnen de brede school is iedereen de hele dag door welkom. Het goed organiseren van kwaliteit is een speerpunt. Uitdagend omdat we iedereen willen stimuleren om tot ontwikkeling te komen. We leren van en met elkaar. We kijken hierbij verder dan de muren van ons gebouw. We zijn samen steeds op zoek in onze omgeving naar partners die iets aan de ontwikkeling kunnen toevoegen. We verbinden wat binnen gebeurt met buiten. Duurzaamheid is voor De Symfonie een kernwaarde. We leren en ontwikkelen voor het leven.  Alle partners doen dit vanuit hun eigen visie op het leren en ontwikkelen van kinderen. 

 

Binnen de brede school wordt vanuit het talent van het kind gewerkt, om op die manier de ontwikkeling te stimuleren. Het kind staat centraal in het kijken naar de ontwikkeling, eigenaarschap is een kernwaarde. Omdat ieder kind uniek is, wordt maatwerk geleverd. We volgen de ontwikkeling samen met alle betrokkenen rondom het kind. Wat ons betreft gaat het dan om ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ambulant begeleiders en medewerkers van zorginstanties. We werken vanuit betekenisvolle situaties en waar mogelijk doen we dit themagericht.

 

Op de verschillende websites (zie hieronder) vind je hierover meer informatie.

 

 

Kibeo

 

De Basis

 

OBS De Zuidwesthoek

 

CBS Prinses Beatrix