Onze school

Onze school

De Prinses Beatrixschool is een christelijke school in het zuiden van Goes, in de woonwijk ‘Ouverture’.  Onze school heeft 11 groepen, die zowel homogeen als heterogeen zijn samengesteld. 

 

Sinds oktober 2002 maken wij deel uit van ‘De Symfonie’. Dit is het gebouw, dat wij delen met openbare basisschool “De Zuidwesthoek” en het centrum voor kinderopvang "Kibeo". Binnen ons gebouw wordt voor- en naschoolse opvang verzorgd.

 

Als brede school bieden wij de kinderen jaarlijks tal van activiteiten aan na schooltijd. SMWO zorgt voor de organisatie hiervan.

Klik hier voor de wijze van organisatie, aanmelding en kosten

Bent u nieuwsgierig naar ons onderwijsconcept en speerpunten? Kiest u dan in het menu aan de rechterzijde voor de pagina 'onderwijsvisie'

Goed voor elkaar!

Onze slogan! Graag lichten wij deze hieronder toe:

  • Goed (onderwijs): Wij streven naar optimale leeropbrengsten en monitoren en evalueren onze opbrengsten twee maal per jaar.

  • We hebben het ‘goed voor elkaar’: Rapportage van de onderwijsinspectie en de waardering van de inspectie voor de eindopbrengsten zijn afgelopen jaren zonder uitzondering positief geweest. Sterke punten volgens de inspectie: onze zorgstructuur en kwaliteitszorg

  • Goed (zijn) voor elkaar (als norm/waarde, sfeer op school); Sociaal-emtionele ontwikkeling zien wij als basisvoorwaarde voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Daartoe hanteren wij in iedere klas waarneembare schoolregels.

  • Voor elkaar (samenwerking): Samenwerkend leren heeft een bewezen positief effect op de leerresultaten van kinderen. Coöperatieve werkvormen hebben een structurele plaats in ons onderwijsaanbod.

  • Voor elkaar (leren voor het leven): Minstens zo belangrijk als leren voor de toets, is leren voor het leven, voor en met elkaar!