Voortgangsgesprekken

In de week van 12 november wordt u uitgenodigd voor het bespreken van de voortgang van de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken hierover vinden plaats op maandag 12 en donderdag 15 november. Omdat het digitaal inschrijven de vorige keer goed is bevallen, zullen we dat voor de komende gesprekkenronde opnieuw op die manier doen. Hierover ontvangt u een aparte mail.