Vervangingsbeleid

Het zal u niet ontgaan zijn dat de vervangingsproblemen ook in het Zeeuwse aan de orde van de dag zijn. Het kost steeds meer moeite om zieke collega’s en collega’s die vanwege andere redenen vervangen moeten worden te vervangen. Mede door de grote inzet van diverse collega’s hebben we tot nu toe nog kunnen voorkomen dat we een groep naar huis moesten sturen, maar dit moment komt wel steeds dichterbij. Dit moedigt velen in het onderwijs ook aan om op 15 maart opnieuw het werk neer te leggen.

Om het risico op het naar huis moeten sturen van een groep zo klein mogelijk te houden, hebben we als team nagedacht over welke stappen meester Gerard kan nemen op het moment dat er een ziekmelding komt. Voor onze school zijn deze stappen als volgt:

  1. vervanger aanvragen vanuit de vervangingspool

  2. vervanger proberen vanuit het eigen team

  3. directeur/IB’er voor de groep

  4. Onderwijsassistent voor de groep

  5. groep opsplitsen/opdelen

  6. ouder met bevoegdheid voor de groep

  7. groep naar huis sturen

 

Uiteraard wordt er per stap bekeken wat realistisch en verantwoord is. Iedere situatie is hierin uniek. We hopen op uw begrip op het moment dat we een groep moeten splitsen, op delen of naar huis sturen. We proberen dit echt te voorkomen. Mocht dit toch het geval zijn, zullen we u hier zo tijdig mogelijk over informeren.


Voor stap 6 zijn we op zoek naar ouders die een lesbevoegdheid hebben die zouden willen inspringen in geval van nood. Mocht u op deze noodlijst willen komen te staan, dan kunt u dit aangeven bij meester Gerard.