Rapporten en gesprekken

Op donderdag 15 april krijgen alle kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De kinderen van groep 3-7 krijgen de Talentkaart die hoort bij de IEP toetsen mee naar huis. Uiteraard wordt deze voorzien van een duidelijke uitleg. De kinderen van groep 8 krijgen een aangepast rapport. Info over het rapport van de kinderen van groep 1/2 is te lezen in het stukje Nieuws uit de onderbouw. 

 

In de week van 19 april worden er tien-minuten-gesprekken georganiseerd. Hiervoor worden jullie via Parro uitgenodigd.