Pilot Plusklas kleuters

Eerder meldden we u dat we zijn gestart met een pilot waarin ook kleuters de kans krijgen om lessen te volgen in de plusklas. Inmiddels hebben we deze pilot afgerond en geëvalueerd. We hebben de conclusie kunnen trekken dat het ook voor kleuters meerwaarde heeft om hen door middel van gerichte lessen extra uitdaging te bieden. Ook komend jaar zullen er dus kinderen uit groep 2 de kans krijgen om, gedurende 45 minuten per week, les te krijgen van juf Agathe. 

 

Wat ons betreft is dit een heel mooie ontwikkeling in de doorgaande lijn voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Wanneer dit voor uw kind het geval is, zal de leerkracht van uw kind hierover met u in gesprek gaan.