Onderzoek samenwerking

Het was de bedoeling om in het afgelopen half jaar de ouders actief te gaan betrekken bij het onderzoek naar samenwerking. Vanwege de beperkende maatregelen is dat helaas nog niet gelukt. We hebben dit moeten uitstellen tot het komende half jaar. Vanaf medio oktober willen we de ouders en verzorgers van de Zuidwestoek, Wereldwijzer en de PBS actief gaan betrekken bij dit onderzoekstraject. Hierover zullen ouders binnenkort nader worden geïnformeerd.