Nieuws uit de onderbouw

Inmiddels staat de meivakantie alweer voor de deur, wat zijn de afgelopen weken snel gegaan! We hebben in de groepen heerlijk gespeeld rondom het thema sprookjes en weer nieuwe vriendjes gemaakt.

 

In alle drie de kleutergroepen zitten nu 30 kleuters. Van het bestuur heeft de school onlangs extra formatie gekregen om vanaf week 20 een extra kleutergroep te vormen om zo in 4 kleinere kleutergroepen verder te kunnen. We zijn blij met deze oplossing, omdat we van mening zijn dat spelen en werken in een kleinere groep alle kleuters ten goede komt.

 

Het verdelen van kinderen, uit 3 bestaande groepen, tijdens het schooljaar is niet eenvoudig. We hebben gekozen om de oudste kinderen, uit de 3 bestaande groepen, in de nieuw te vormen groep 2D te plaatsen. De ouders van de kinderen uit de kleutergroepen zijn hierover vorige week door meester Gerard ingelicht en de ouders van alle kinderen uit groep 2 hebben tijdens het rapportgesprek deze week hierover gesproken met de eigen leerkracht.

 

Dit betekent dat onze kleuterbouw de laatste 10 weken van dit schooljaar zal bestaan uit de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C en 2D. In de eerste 3 groepen zitten zowel jongste als oudste kleuters, in de laatste groep alleen oudste kleuters. 

Groep 2D gebruikt de middenruimte als lokaal voor de kringactiviteiten en de eet- en drinkmomenten.Deze groep speelt in 1 van de kleuterlokalen op het moment dat die groep buiten is. Het aanbod in de groepen wat betreft vakken als taal en rekenen is in alle groepen gelijk, dit geldt zowel voor activiteiten voor de jongste kleuters als voor de oudste kleuters.

 

Na de meivakantie vieren we ons juffenfeest op 12 mei. Op deze dag nemen we in de groepen ook een beetje afscheid van de kinderen die vanaf week 20 naar groep 2D zullen gaan.