Nieuws uit de onderbouw

Wat was het fijn om elkaar allemaal weer te zien na de lange zomervakantie! Ook zijn er wat nieuwe kleuters gestart die in of vlak na de zomervakantie 4 jaar geworden zijn, welkom!

In de eerste week na de zomervakantie hebben we de eerste dagen vooral lekker gespeeld en hadden we de tijd om elkaar te vertellen over de vakantiebelevenissen. Ook was er extra tijd en aandacht om te spelen en praten over hoe we het met elkaar fijn kunnen hebben op school. Naast een aantal nieuwe kinderen, zijn er ook 2 nieuwe juffen in de kleutergroepen. In groep 1/2B is juf Laura gestart en in groep 1/2C werkt juf Carolien naast juf Kim.

Juf Sandra vervangt juf Janien nog, zodat juf Laura en juf Sandra momenteel samen in groep 1/2B staan.

 

Inmiddels is het een vrolijke beestenboel in de klassen want we werken rondom het thema “Dieren”. Uiteraard een mooie buitenkans om alle dieren uit onze methode Onderbouwd eens lekker in het zonnetje te zetten! En dat zijn er heel wat: zo is er uiteraard Arie de letterkanarie, Wim de woordspin, Mollie de Mol, Fred van de rekenflat, de hak- en plak apen, Mien de meetmuis, Sjoerd de cijferwoerd, Hennie de Hen en Simon slaap.

 

Iedere pop staat voor zijn eigen leerdoelen. Zo leren we van Arie de letterkanarie momenteel onder andere de letter “k” van Konijn. In de klassen is er een letterkast of tafel waarop de letter die tijdens een periode centraal staat te zien is. Kinderen die thuis iets hebben waar ze de letter in horen of zien mogen het meenemen naar school en zo vullen we de letterkast/tafel. Een mooie manier om de letterkennis van uw kind spelenderwijs uit te breiden.

 

Binnenkort ontvangen de ouders van de kleuters weer een uitnodiging voor de jaarlijkse informatieavond waarop we zullen vertellen over het “reilen en zeilen” in de groepen en over o.a. de methode “Onderbouwd”. Voor de ouders van de kinderen uit groep 2 zal er op deze avond een apart onderdeel worden verzorgd waarop  o.a. informatie worden gegeven over het onderwijsaanbod voor de oudere kleuters en de overgang naar groep 3.

 

Door middel van het scannen van de QR code kunt u met uw kleuter een Engels filmpje bekijken rondom dieren.