Doorschuifochtend

Op de morgen van 13 juli zullen alle groepen anderhalf uur (tussen 10.30-12.00) in hun nieuwe samenstelling werken. Op die manier geven we alle kinderen en leerkrachten de mogelijkheid om alvast te ervaren op welke manier het nieuwe jaar gestart zal worden. 

 

Kleuters die op deze morgen voor het eerst naar school komen, kunnen bij de klassendeur worden gebracht en daar naar binnen gaan. 

 

Voor sommige groepen betekent dit dat de bubbel gedurende korte tijd wordt doorbroken. We doen dit beredeneerd en begrijpen dat dit eventueel gevolgen zou kunnen hebben voor een mogelijke quarantaine. Ook voor 13 juli geldt dus dat we ouders/verzorgers oproepen om goed in de gaten te houden dat kinderen zonder klachten naar school komen.