AVG

U heeft vast al het nodige in het nieuws gelezen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Misschien heeft u er op het werk ook wel mee te maken. Deze wet gaat ook de school niet voorbij. Onlangs bent u bijvoorbeeld gevraagd om een document te ondertekenen waarin u al dan niet toestemming kon geven voor het gebruik van bepaald materiaal. Daarnaast is het inschrijfformulier vernieuwd en zijn er voor de collega’s allerlei zaken aangepast.

 

Richting u als ouders is er nog een belangrijke oproep: we willen u vragen om tijdens schoolevenementen (feestjes op school, excursies, ed) geen foto’s te maken van andere kinderen dan die van uzelf. Op deze manier kunnen we er als school voor zorgen dat persoonlijke data van kinderen niet toch op plaatsen verschijnen waar dit niet de bedoeling is. We hopen hierbij op uw medewerking.


In de nabije toekomst zullen er nog meer zaken gaan veranderen, hierover zult u steeds worden geïnformeerd. Voor vragen en suggesties kunt u terecht bij meester Gerard.