AVG

Als school hebben we te maken met veranderende wet- en regelgeving vanuit de nieuwe Privacywet (IBP/AVG). Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik van gegevens en ongewild lekken daarvan wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

 

Momenteel worden binnen Albero, in verband met de nieuwe Privacywetgeving, regels en protocollen aangepast. Vanuit de Privacywet zijn o.a. nieuwe beleidsregels gepubliceerd over hoe scholen moeten omgaan met beeldmateriaal van leerlingen.

 

Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat scholen altijd toestemming vragen aan ouders voor het gebruik van foto's en video's van leerlingen.

 

Binnenkort ontvangt u daarom een brief met daarbij een formulier waarop wij toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). We verzoeken u dit formulier z.s.m. ingevuld terug in te leveren op school.