AED

Vanaf aankomende maandag hebben we in ons gebouw een AED. We vonden het belangrijk, als gebruikers van de gehele Brede School, om deze gezamenlijk aan te schaffen. De AED komt te hangen in de gang bij de gymzaal, zodat hij ook tijdens avondactiviteiten die daar plaatsvinden kan worden gebruikt.