Groep 1/2b

 

Algemeen:

Per 30 januari zijn wij gestart in de nieuwe groep 1, zodat wij nu met 24 kinderen het schooljaar af kunnen maken. Juf Alinda is nu de hele week in de klas en op maandag en dinsdag is PABO stagiaire juf Mariella er ook. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan van onze jongste kleuters.

 

We spelen, werken en leren in de gecombineerde groepen 1/2 waar mogelijk samen. In dit korte filmpje ziet u hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. 

Info:

Groep 1 is een gezellige groep waar al veel geleerd wordt. We werken net als in de

andere kleutergroep thematisch. Alle activiteiten worden gekoppeld aan het thema

dat op dat moment centraal staat in de groep. Zo werken we de komende periode

over de thema’s: ‘lente’, ‘Pasen’, ‘familie’, ‘dieren’ en ‘zomer’.

We leren aan de hand van de methode ‘Onderbouwd’. Deze methode biedt de

leerstof aan op een speelse manier. Kenmerkend voor deze methode zijn de

verschillende poppen waarmee we aan verschillende taal- en rekendoelen werken

met de kinderen. Zo leren we bijvoorbeeld letters van ‘Arie de Letterkanarie’ en

rijmen we met ‘Ed met de Rijmpet’.

We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de leef- en belevingswereld van de

kleuters en zorgen ervoor dat spel een belangrijke plaats inneemt in ons

leerstofaanbod. Want van spelen kun je heel veel leren! In groep 1 besteden we ook

al aandacht aan het vak Engels. Elk dagdeel staat er bewegingsonderwijs op het

programma, vaak spelen we op ons eigen kleuterplein en elke woensdag gaan we

gymmen in het speellokaal. Ook gaan we iedere dag ‘kiezen en werken’, hierbij

krijgen de kinderen een opdracht van de leerkracht of spelen ze in één van de

speelhoeken die regelmatig worden aangepast aan het thema waar we in de groep

over werken.

 

Nieuwtjes:

De afgelopen weken hebben de kinderen alles geleerd over het thema: ‘verkeer en vervoer’. We zijn op verkeerswandeling geweest en hebben daarbij verkeersborden gezien en een rondje over de rotonde gelopen. Inmiddels is het al lente in de klas en gaan we binnenkort ook oefenen voor de podiumavond op 12 april.