Verwijsindex

Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om u en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij uw kind betrokken zijn, maken hun betrokkenheid daarom kenbaar in de verwijsindex. 

 

Sinds maart 2020 is onze school aangesloten op de verwijsindex regio Zeeland. 

 

Wat is de verwijsindex? 
Het is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. 

 

Wat staat er in de verwijsindex? 
Met de verwijsindex wordt alleen maar bijgehouden of meerdere professionals op hetzelfde moment bij uw kind betrokken zijn. Er staat geen inhoud in de verwijsindex! Alleen naam, geslacht en geboortedatum van het kind en de gegevens van de professional. 

 

Hoe werkt de verwijsindex? 
Wanneer er twee signalen van betrokkenheid vanuit verschillende organisaties in de verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in de verwijsindex een match. De betrokken professionals krijgen van de verwijsindex een e-mail dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zij kunnen dan contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Uiteraard speelt ook u hierin een rol! 

 

Wat betekent de verwijsindex voor u? 
Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de professional(s) waar u bekend bent. Via de verwijsindex zijn deze professionals eerder op de hoogte dat ze gelijktijdig betrokken zijn bij uw kind. Het voorkomt bijvoorbeeld dat u steeds hetzelfde verhaal moet doen. Betrokken organisaties kunnen eerder met elkaar in contact komen en er eerder, samen met u voor zorgen, dat u en/of uw kind de juiste zorg krijgt. 

 

De verwijsindex en Privacy? 
De verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet ook volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. De professional informeert u wanneer hij een signaal gaat afgeven in de verwijsindex. Wanneer de professional na een match inhoudelijke informatie wil delen met een andere professional dient er eerst toestemming aan u gevraagd te worden. 


Wie kan er in de verwijsindex? 
De verwijsindex is alleen toegankelijk voor geautoriseerde professionals. Het is niet mogelijk om de verwijsindex te raadplegen. De professional krijgt alleen toegang tot afgegeven signalen als zij hun eigen betrokkenheid (signaal) in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. 

 

Meer weten?
Kijk dan op https://www.verwijsindexzeeland.nl/

 

Via deze link kun je een filmpje bekijken waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.