Spreekuur CJG/GGD/SMWO

Vorig jaar zijn we op de brede school gestart met een pilot waarbinnen jeugdverpleegkundige Naomi Palo vanuit de GGD op een vrijdag per maand spreekuur hield binnen ons gebouw. Vanaf de periode na de herfstvakantie zal deze pilot worden uitgebreid met de aanwezigheid van Famke Kramer van de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) en Maartje Luiken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 

Afwisselend op vrijdagen en maandagen zullen zij aan het begin van de schooldag op school aanwezig zijn om vragen te beantwoorden die gaan over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Ouders van alledrie de scholen in het gebouw kunnen hier gratis gebruik van maken. Ook bestaat de mogelijkheid dat ouders door de school naar deze professionals worden doorverwezen. 

 

Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan het verder versterken van de aandacht die er is voor kinderen en hun ouders bij het doormaken van een goede ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen van peuter tot jong volwassene. 

 

Voor vragen hierover kun je terecht bij de IB'er of directeur van de eigen school.

 

Rooster aanwezigheid spreekuur

Week 44maandag09.00-12.00Famke (SMWO)

Week 45 vrijdag 08.00-11.00 Maartje (CJG)

Week 46 vrijdag 08.00-11.00 Naomi (GGD)

Week 47 vrijdag 08.00-11.00 Maartje (CJG)

Week 48 maandag 09.00-12.00 Famke (SMWO)

Week 49 vrijdag 08.00-11.00 Maartje (CJG)

Week 50 vrijdag 08.00-11.00 Naomi (GGD)

Week 51 vrijdag 08.00-11.00 Maartje (CJG)

Week 52 kerstvakantie

Week 53 kerstvakantie

Week 2 vrijdag 08.00-11.00 Maartje (CJG)

Week 3 vrijdag 08.00-11.00 Naomi (GGD)

Week 4 vrijdag 08.00-11.00 Naomi (GGD)

Week 5 vrijdag 08.00-11.00 Maartje (CJG)

Week 6 maandag 09.00-12.00 Famke (SMWO)

Week 7 voorjaarsvakantie