Scheidingsprotocol

Wanneer ouders besluiten om uit elkaar te gaan, heeft dit voor het hele gezin gevolgen. Op de PBS willen we hierbij de ondersteuning bieden die kinderen nodig hebben. In ons protocol Omgaan met een scheiding lees je meer informatie over dit onderwerp.