Voor ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een Raad die bestaat uit door ouders gekozen leden en een afvaardiging van het schoolpersoneel. Het doel van de MR is zorgen voor een gezonde betrokkenheid, openheid en dynamiek tussen het bestuur, personeel en de ouders. Met algehele kwaliteit van onderwijs als hoeksteen.

 

Als klankbord voor het bestuur geeft de MR (gevraagd en ongevraagd) advies inzake het te voeren schoolbeleid. Leden van de MR vertegenwoordigen hiermee dan dus ook direct haar achterban. Maar de MR kan ook een beslissende rol in beleidszaken hebben.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Vaststelling van de begroting
 • Vaststelling van het schoolreglement
 • Overgaan tot fusie van de school
 • Vaststelling ouderbijdrage
 • Vaststellen van de schoolgids

 

Bij bovenstaande voorbeelden heeft de voltallige MR een officieel stemrecht. De Raad zal dan moeten instemmen met het besluit, wil dit rechtsgeldig worden doorgevoerd. In sommige gevallen heeft de MR echter enkel een adviesrecht.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Wijzigingen in het rooster
 • Vaststelling van de vakantie
 • Personeel en organisatie

 

De MR komt gemiddeld 1x per 6 tot 8 weken samen. Deze bijeenkomsten worden vastgelegd in een verslag / notulen. Op verzoek zijn deze ook voor de ouders op te vragen. Dit kan door een email te sturen naar: mrbeatrixschool AT alberoscholen DOT nl.

 

Heeft u vragen? De leden van de MR zijn per mail maar natuurlijk ook gewoon op het schoolplein aan te spreken. Zij staan u graag te woord.

 

In de MR zitten namens de ouders:

 • Judith Heijers (lid)
 • Stefan Nonnekes (voorzitter)
 • Alexander Snoodijk (lid)

 

In de MR zitten namens het personeel:

 • Sabine de Jonge
 • Ilse de Koeijer
 • Lisanne Krauwel

 

Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie helpt bij het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten. Helaas krijgt de school vanuit de overheid geen vergoeding voor activiteiten buitenom het lesprogramma. De AC vraagt daarom jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bedraagt €22,50 per kind. U ontvangt hiervoor elk najaar een factuur. Het afgelopen jaar heeft de AC vanuit deze bijdrage weer allerlei leuks kunnen doen. Lekkere traktaties bij bijzondere gelegenheden, maar ook onder meer een fantastisch sinterklaasfeest, heerlijke hapjes bij de eindmusical van groep 8 en natuurlijk de laatste schooldag. Schoolreizen en het kamp worden apart in rekening gebracht en worden niet door de AC geregeld. De ouderbijdrage wordt door de ouders beheerd en de MR verricht jaarlijks kascontrole.
 
Op dit moment bestaat de AC uit de volgende ouders:
Annuska Triou (voorzitter)
Marije van den Dool (secretaris)
Arjo Schroevers (financiën)
Kim Arts
Patrick Menheere
Priscilla van Beek
Martine Brouwer
Charlotte van Kleef
Per activiteit worden er hulpouders gevraagd om de leden van de AC te ondersteunen.
 
De AC staat uiteraard open voor vragen, op- en aanmerkingen, tips en/of complimenten. Om het overzicht te bewaren en ieder de aandacht te geven die hij/zij verdient, heeft de AC een e-mailadres waar dit soort berichten naartoe mogen. Wilt u als ouder dus iets kwijt richting de ouders van de AC, stuurt u dan een email naar: acbeatrixschoolgoes AT gmail DOT com  

  

Ouderhulp

Daarnaast ondersteunen ouders bij de lessen. Denk aan zwem-, lees- en techniekouders, maar ook aan ouders die helpen bij het vervoeren van de leerlingen naar musea bijvoorbeeld.Jaarlijks zetten wij een vragenlijst uit onder de ouders waarin ouders zich kunnen aanmelden voor begeleiding bij allerlei activiteiten.

 

Wij kennen geen verplichte ouderhulp. Wel streven wij naar een brede ondersteuning vanuit het ouderbestand. Vele handen maken licht werk: ook uw bijdrage in welke vorm dan ook wordt erg gewaardeerd. Daarnaast vinden kinderen het fantastisch als hun vader of moeder betrokken is bij de alledaagse gang van zaken op school. Mogen we ook op u rekenen?