Zorg voor het jonge kind

Kinderen die 4 jaar worden, worden ruim van tevoren uitgenodigd voor een intakegesprek op school. Na het intakegesprek wordt bepaald in welke groep het kind komt en worden er 3 wendagen afgesproken. Tijdens de intake kunnen de ouders aangeven hoe de ontwikkeling van hun kind tot dan toe verlopen is en of er speciale zorgvragen zijn. Tevens is er contact met de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf die het kind bezocht heeft (indien ouders daar toestemming voor geven). Tijdens de eerste 3 maanden dat een kind op school zit, staat het wennen aan het naar school gaan centraal. Kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door het observatiesysteem Kijk 1/2! Twee keer per schooljaar wordt het ingevuld voor ieder kind. Uiteraard hebben ouders de mogelijkheid tot inzage in de ingevulde lijsten over hun kind. Onder andere aan de hand van deze observaties wordt gekeken of een kind extra zorg nodig heeft op bepaalde gebieden.