Vrijwillige ouderbijdrage

Vele scholen kennen al jaren de zogenaamde ‘ouderbijdrage’. Dit is een kas, gevormd uit de vrijwillige bijdrage van de ouders. Uit deze vrijwillige bijdrage van de ouders, beheerd door de Activiteitencommissie, worden verschillende zaken bekostigd zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paasviering, traktaties tijdens de projectavond en avondvierdaagse, de laatste schooldag en nog veel meer.

 

Voor het schooljaar 2016-2017 is het bedrag vastgesteld op € 22,50 per kind. Wilt u meer bijdragen? Uw gift is van harte welkom! Uiteraard hopen we dat velen van u de bijdrage zullen overmaken.

 

De kas van de Activiteitencommissie wordt beheerd door de penningmeester van de activiteitencommissie. Elk jaar wordt de kas gecontroleerd. Het bankrekeningnummer van de Activiteitencommissie is: NL13RABO0380504340, t.n.v. Activiteitencommissie Pr. Beatrixschool te Goes. (o.v.v. ouderbijdrage 2016-2017 en de naam van uw kind(eren)).

 

U ontvangt van de Activiteitencommissie een rekening voor de ouderbijdrage.