Visie van de school

Visie van de school

Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap. Wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Dit doen we onder andere door jaarlijks aan het begin van het jaar met elkaar Goed van Start te gaan. Als basis voor een goede ontwikkeling hanteren wij persoonlijke en onderwijs gerelateerde waarden: plezier, humor, respect, genegenheid, zelfvertrouwen en veiligheid. Leren is voor ons een activiteit van en voor hart, hoofd en handen. Naast de ontwikkeling op cognitief gebied, zien wij begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en creatieve individuen die op basis van zelfkennis een actieve rol kunnen spelen in de samenleving, nu en later, als onze opdracht. Op onze school leren we niet voor de toets, maar leren we voor het leven. Dit zijn einddoelen die wij nastreven. Samenwerkend leren, door middel van coöperatieve werkvormen, heeft een structurele plaats in onze organisatie. Wij hebben aandacht voor het stellen van doelen en het evalueren van proces en product in onze lessen.