Onze resultaten in hun context

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten over 3 jaar. De kwaliteit van ons onderwijs ligt voor de inspectie op een voldoende niveau.

 

Eindtoets

Score Prinses Beatrixschool

Inspectienorm

 IEP 2017

82,1

79

IEP 2016

84

81

IEP 2015

82,2

81

 

 

Hieronder  vindt u de uitstroomgegevens van de leerlingen  in groep  8 van de laatste 3 jaren.

 

 

2016-2017

2015-

2016

2014-

2015

VMBO B/K

11%

4%

7%

  MAVO

18%

30%

21%

HAVO

37%

36%

40%

VWO

34%

30%

32%

 

De resultaten in het schooljaar 2016-2017 lagen op het niveau dat door ons werd verwacht. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er procentueel meer kinderen die een VMBO B/K-advies hebben gekregen. Daarnaast zien we ook een verhoging van het percentage HAVO- en VWO-adviezen. De verschuiving binnen de MAVO- en VMBO B/K-adviezen vindt met name haar oorsprong in het gegeven dat er een aantal leerlingen met (zware) dyslexie in onze groep 8 zaten. Ook is er klein aantal leerlingen dat met een aangepaste leerlijn werkte.