Doelen van ons onderwijs

In de wet staat omschreven wat de basisschool  in acht jaar onderwijs  met de kinderen moet behandelen.  Dit is samengevat in kerndoelen. Deze kerndoelen worden door de school verdeeld in tussendoelen. We  richten ons onderwijs zo in dat we gebruik  maken van verschillende  middelen  om te voldoen aan deze kerndoelen. Om zicht te krijgen op de voortgang van het onderwijs  worden er regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we tevens zien of de kinderen  de tussendoelen beheersen en of het leerproces verloopt zoals werd verwacht. Daarnaast monitoren we op deze manier de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van uitkomsten van toetsen, interne evaluaties en externe kwaliteitsonderzoeken en tevredenheidsonderzoeken.

 

In het schooljaar 2016-2017 hebben we aan de volgende speerpunten gewerkt:

 

  • Verder uitwerken mogelijkheid Andere Schooltijden
  • Communicatie (gesprekken)
  • Sociaal Leren
  • Invoering Engels in groep 3 en 4
  • Oriëntatie op nieuwe rekenmethode

 

In het schooljaar 2017-2018 gaan we werken aan de volgende speerpunten:

 

  • Onderwijskundige vernieuwing door middel van het uitwerken van leerlijnen op het gebied van meervoudige intelligentie, samenwerken en veilige omgeving
  • Implementatie van de nieuwe schooltijden
  • Verder invulling geven aan onderwijskundige vernieuwing in de kleutergroep
  • Bouwen aan de teamcultuur door middel van het volgen van de Covey training, het houden van bordsessies en het organiseren van collegiale consultaties
  • Het inzichtelijk maken van de cultuur leerlijn op onze school