Plusklas

De plusklas staat onder leiding van juf Linda. Juf Linda is ook onze ICT-leerkracht, dus zij stimuleert de kinderen extra bij inzetten van ICT bij hun pluswerk.

 

De plusklas komt op een dagdeel per week bij elkaar. Tijdens deze les kunnen de kinderen aan uitdagende projecten werken. Naast deze projecten werken deze leerlingen in een plusmap. Hierin zit verrijkingsmateriaal op allerlei vakgebieden. De kinderen werken hieraan in de groep en krijgen hier ook de ruimte voor.

 

Eens per jaar doen de pluskinderen ook mee aan een Alpha-project waarbij de pluskinderen van Alpha-scholen over de grenzen van hun eigen school samenwerken aan een uitdagend thema. Dit jaar was dat duurzaamheid.