Plusklas

De plusklas staat onder leiding van juf Agathe. 

De plusklas komt op een dagdeel per week bij elkaar. Tijdens deze les kunnen de kinderen aan uitdagende projecten werken. Het doel van de plusklas is om kinderen uit hun comfortzone te halen door hen inspanning te laten leveren en hen te laten ondervinden dat iets ook moeilijk kan zijn. Ook is er ruimte voor activiteiten zoals filosoferen en debatteren.

Naast bovenstaande activiteiten werken de leerlingen in een plusmap. Hierin zit verrijkingsmateriaal op allerlei vakgebieden. De kinderen werken hier in hun eigen groep aan en krijgen ook in de plusklas de ruimte om in hun plusmap te werken en vragen te stellen over dit werk. 

 

Juf Ilse is onze ICT-leerkracht, zij stimuleert de kinderen extra bij inzetten van ICT bij hun pluswerk.