Plusklas

De plusklas

 

Onze school heeft 3 plusklassen:

  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8

Op dinsdagochtend komen de plusklassen, die bestaan uit ongeveer 10 leerlingen, bij elkaar. Zij worden begeleid door juf Linda. Vanaf dit schooljaar worden de plusleerlingen van groep 4 ook begeleid bij hun pluswerk.

Info

De leerlingen van de plusklas krijgen naast hun gewone werk binnen hun groep verrijkingswerk aangeboden. Daarnaast werken ze in de plusgroep aan:

  • Projecten/lessen uit het vooruitwerklab. Deze lessen worden ontwikkeld om slimme kinderen te leren HOE ze leren, zodat ze hun bijzondere capaciteiten beter (meer bewust) leren inzetten. Hierbij gaat het niet zozeer om het resultaat maar om het denkproces zelf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen analytisch/creatief en praktisch denken. Ze leren deze manieren van denken te combineren.
  • Mindset werkboek. Stap voor stap maakt het kind kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie en Growie leert hij (of zij) wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Hierbij komen alle relevante thema's aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen en meer. Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert het kind hoe hij kan leren denken zoals Growie en hoe hij dit kan inzetten bij het werken aan zijn eigen doelen.
  • Pittige Plus Torens. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken.
  • Projecten voor hoogbegaafden kinderen.

 

Nieuwtjes

Dit schooljaar werken we in de plusklas ook vanuit ons eigen gestelde doelen. De leerlingen hebben met behulp van lego hun kwaliteiten en valkuilen ontdekt en opgeschreven. Aan de hand daarvan hebben ze hun eigen doelen opgesteld voor deze periode. Deze hangen op het raam van de L- kamer. Kom gerust een keer kijken!

Daarna hebben ze een maatje gekozen waarmee ze samen hun doel kunnen bereiken. Hierbij moesten ze natuurlijk rekening houden of de doelen bij elkaar aansloten.  Aan de hand van hun doelen zochten we er samen een opdracht bij. 

 

De opdrachten waar de leerlingen nu mee bezig zijn:

 

Gr 4: begeleid pluswerk

 Gr 5: voorruitwerklab: domino en project dinosaurussen

Gr 6/7: Mindset werkboek en vooruitwerklab: boot maken.

Gr 8: verhaal schrijven/earthquest/games maken.