Groep 7b/8b

Onze groep

Welkom in groep 7 en 8. Wij zijn een enthousiaste leergierige combinatiegroep van 28 kinderen, waarvan 17 meisjes en 11 jongens. Groep 7 bestaat uit 13 leerlingen en groep 8 uit 15 leerlingen. Wij kijken er naar uit om dit schooljaar samen nieuwe kennis en ervaringen op te doen. Een jaar vol nieuwe inzichten en vooruitzichten. Zo sluit groep 8 dit jaar hun schoolloopbaan af met een musical en kamp en richt groep 7 zich op het verkeersexamen en excursies. 

 

Onze leerkrachten

Op maandag en dinsdag staat juf Tessa voor de groep. Van woensdag tot en met vrijdag neemt juf Arlène de groep over. Natuurlijk krijgen we nog hulp van de onderwijsassistenten meester Stef en juf Marjan voor kinderen met extra onderwijsbehoeften. Juf Agathe helpt de kinderen in de Plusklas verder in hun ontwikkeling.

 

Handig om te weten

Op woensdag en donderdag hebben we gymnastiek van het CIOS. We vinden het heerlijk om ons sportief in te zetten, nieuwe motorische vaardigheden aan te leren en spelen met elkaar in spelvorm binnen of buiten.  

 

In onze groep hebben we ook een huiswerkmap en agenda. Zo bereiden we ons voor om een planning te maken en het leren leren onder de knie te krijgen. We maken een start bij het leren van de informatie via een mindmap of het aanleren van overhoringsmanieren. Natuurlijk staan de boekpromotie, werkstukken en spreekbeurten weer op het programma en presenteren we regelmatig opdrachten aan de klas.  

 

groep 7

maakwerk op dinsdag

Engels op woensdag

weekdictee op vrijdag 

 

groep 8

Engels op woensdag

maakwerk op donderdag

weekdictee op vrijdag

 

 

Elke leerling heeft een eigen school-chromebook. Dat is erg fijn, want we maken veel gebruik van verschillende digitale verwerkingsvormen. Er is afwisseling in schriftelijk werk met boeken/schriften en digitale methodes.  

 

Bij de lessen en opdrachten maken we gebruik van aspecten van Boeiend onderwijs en Coöperatief leren. Tijdens de lessen werken we veel samen aan opdrachten, want samen weten we meer. Ook werken we groepsdoorbrekend in de loop van het schooljaar.

 

Ook doen wij in de groep een Grej of the Day. Op vrijdag krijgen wij een raadsel mee naar huis en op maandag krijgen wij hier een les over. 

 

Wij zijn een leuke groep omdat…

  • we een fijne sfeer en acceptatie en respect naar elkaar belangrijk vinden 

  • leergierig zijn en steeds iets nieuws willen ontdekken

  • we graag samenwerken aan opdrachten

  • we genieten van groepsspelletjes

  • we elkaar willen helpen om nieuwe inzichten op te doen

  • we houden van digitale en creatieve opdrachten

  • we van humor houden

  • we veel zin hebben in de uitdagingen die ons te wachten staan zoals verkeersexamen, excursies, kamp en musical

  • we meedenken over onze school via klassenvergaderingen en leerlingenraad

 

 Volg voor meer informatie deze link