Groep 7a

algemeen 

In onze groep zitten 28 leerlingen. Het is een groep met 13 meisjes en 15 jongens.

Op school hebben we één meester en dat is meester Karel. Op woensdag krijgen we les van juf Linda.

informatie

We vermenigvuldigen en delen met grote getallen. Klokkijken, meten en wegen zijn belangrijk.

 

In groep 7 behandelen we breuken, tabellen, procenten en kommagetallen.

Bij spelling komen de spellingafspraken terug in langere woorden.

 

In groep 7 bespreken we de tegenwoordige en verleden tijd en de persoonsvorm en het onderwerp.

 

We werken aan een spreekbeurt en doen een boekbespreking.

 

Natuurlijk zijn we ook druk met de zaakvakken: aardrijkskunde, natuur en geschiedenis.

 

Gelukkig is er daarnaast tijd om vrij te kiezen en leuke spelletjes te doen bijv. uit de spelletjeskast, computergebruik en extra leuke taalopdrachten.

nieuwtjes

Op dinsdag en donderdag hebben we gym.

Op vrijdag hebben we altijd boekbespreking en na de kerst spreekbeurten.

In oktober besteden wij aandacht aan de kinderboekenweek.

 

24 november

Tijdens de natuurlessen werken we sinds dit thema projectgewijs. Dit houdt in dat de leerlingen in groepen worden verdeeld en ieder een eigen doel krijgt om uit te werken. Ze mogen zelf weten hoe ze dit doel gaan uitwerken, door middel van een poster/een filmpje/een canvas (poster)/met lego/kahoot etc. Aan het einde van het project moeten alle groepjes hun doel presenteren en overbrengen aan de groep. Op deze manier  komen alle doelen van het thema aan bod.  Voor sommige groepjes is het soms wat lastig om op te starten en echt tot een gezamelijke uitwerking te komen, die krijgen wat extra begeleiding. Momenteel is iedereen enthousiast aan het werk.

 

20 maart

We hebben afgelopen week het project 'winkel van sinkel ' afgerond. Wij maakten in groepjes 'de bodyshop', waarbij ieder groepje een deel of functie van het lichaam uitwerkte. Aan het einde was er een projectavond. We hebben daarbij veel geld opgehaald voor Aurora.