Groep 7

algemeen 

In onze groep zitten 30 leerlingen. Het is een groep met 19 meisjes en 11 jongens. Op school hebben we één meester en dat is meester Karel. Op woensdag krijgen we les van juf Esley.

informatie

We vermenigvuldigen en delen met grote getallen. Klokkijken, meten en wegen zijn belangrijk.

In groep 7 behandelen we breuken, tabellen, procenten en kommagetallen.

 

Bij spelling komen de spellingafspraken terug in langere woorden.In groep 7. Ook bespreken we de tegenwoordige en verleden tijd en de persoonsvorm en het onderwerp. We werken aan een spreekbeurt en doen een boekbespreking.

 

Natuurlijk zijn we ook druk met de zaakvakken: aardrijkskunde, natuur en geschiedenis.Gelukkig is er daarnaast tijd om vrij te kiezen en leuke spelletjes te doen bijv. uit de spelletjeskast, computergebruik en extra leuke taalopdrachten zoals stellen.

 

nieuwtjes

Op dinsdag en donderdag hebben we gym.

Op donderdag bespreken we het huiswerk.

Op vrijdag hebben we altijd boekbespreking en na de kerst spreekbeurten.

In oktober besteden wij aandacht aan de kinderboekenweek.

We houden de infoavond aan het begin en de luistergesprekken met alle kinderen.