Groep 7

algemeen 

In groep 7a zitten 20 enthousiaste kinderen. Op maandag tot en met woensdag krijgen ze les van juf Arlène en op donderdag en vrijdag staat juf Cathrien voor de groep.

informatie

Elke dag besteden we aandacht aan lezen, rekenen, taal en spelling. De kinderen lezen elke dag met plezier uit de leesboeken die steeds worden aangevuld vanuit de bibliotheek of collecties van de juffen. Bij rekenen en spelling wordt er gewerkt met verschillende coöperatieve werkvormen en wisbordjes volgens de directe instructiemethode om alle leerlingen te voorzien van een goede basis met een verlengde instructie voor kinderen die meer nodig hebben. Kinderen die verrijking nodig hebben kunnen gebruik maken van plusklas, plusmateriaal en de werkwinkel die voorzien is van allerlei smartgames. 

Naast de lessen van rekenen, spelling en taal genieten we van de wereld oriënterende vakken in groep 7.  Drie weken besteden we aan een project. Zo verkennen we dit jaar Europa. Daarbinnen werken we aan samenwerkingsopdrachten, creatieve verwerking en afsluiting. De opdrachten bij deze lessen komen voort uit de aspecten van Boeiend onderwijs en Coöperatief leren. Tijdens de lessen werken we veel samen aan opdrachten, want samen weten we meer. Soms maken we foutjes, maar dat geeft niets, want het maken van een foutje is weer een kans om iets nieuws te leren.

Kinderen leren op die manier ook leren leren. We ondersteunen ze daarbij met een huiswerkmap en agenda. Zo bereiden we ze voor om een planning te maken. Daarnaast maken we een start bij het leren van de informatie uit zo’n hoofdstuk via een mindmap of het aanleren van overhoringsmanieren. Natuurlijk staan in dit leerjaar de boekpromotie, werkstukken en spreekbeurten weer op het programma. Uiteraard proberen we dit jaar allemaal ons verkeersexamen te halen, zodat we goed uitgerust op weg kunnen naar de Middelbare school straks.

 

We werken graag met de chroom books en de Lego Creator dozen om zo de lesstof om te zetten naar een andere vorm van verwerking. 

Om kinderen goed in hun vel te laten zitten werken we met de 

sociaal emotionele methode Kwink. Zo werken we  aan het groepsproces en preventief 

aan pesten. We vinden het daarom in onze groep heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. Want leren en laten zien wat je kunt, lukt het best als je je op je plek voelt. Naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen, ook als je een andere mening hebt, vinden we heel waardevol. We nemen deel aan klassenvergaderingen waarbij de kinderen zelf problemen met elkaar kunnen bespreken en nieuwe ideeën aan kunnen dragen. Een keer in de week hebben we groepsspel voor de groepsvorming en om de spelmogelijkheden uit te breiden. Daarnaast zetten we Goed van Start en klassenbouwers in om het groepsproces te bevorderen.

 

We vinden het heerlijk om af en te onze creatieve talenten te laten zien tijdens creatieve vorming, muziek of drama. Ook hoekenwerk bevat deze aspecten op een speelse manier, waardoor de kinderen hier met veel plezier aan deelnemen. En natuurlijk mogen dit jaar de bezoekjes in de praktijk niet ontbreken, zoals activiteiten met de bejaarden, bezoek aan de Tweede kamer, Madurodam, Franse slag enz.   

We gaan er dit jaar weer voor 100% voor en we hebben er zin in!

Juf Cathrien en juf Arlène