Groep 6a

Algemeen

In groep 6a zitten 20 enthousiaste kinderen. Op maandag tot en met woensdag krijgen ze les van juf Arlène en op donderdag en vrijdag staat juf Cathrien voor de groep.

Informatie

Elke dag besteden we aandacht aan lezen, rekenen, taal en spelling. De kinderen lezen elke dag met plezier uit de leesboeken die steeds worden aangevuld vanuit de bibliotheek of collecties van de juffen. Bij rekenen en spelling wordt er gewerkt met verschillende coöperatieve werkvormen en wisbordjes volgens de directe instructiemethode om alle leerlingen te voorzien van een goede basis met een verlengde instructie voor kinderen die meer nodig hebben. Kinderen die verrijking nodig hebben kunnen gebruik maken van plusklas, plusmateriaal en de werkwinkel.

 

Naast de lessen van rekenen, spelling en taal genieten we van de wereld oriënterende vakken in groep 6.  Drie weken besteden we aan een project. Daarbinnen werken we aan samenwerkingsopdrachten, creatieve verwerking en afsluiting. De opdrachten komen voort uit de aspecten van Boeiend onderwijs en Coöperatief leren. Kinderen leren op die manier ook leren leren. We ondersteunen ze daarbij met een huiswerkmap en bereiden ze zo voor om een planning te maken. Daarnaast maken we een start bij het leren van de informatie uit zo’n hoofdstuk via een mindmap of het aanleren van overhoringsmanieren. Natuurlijk staan in dit leerjaar de boekpromotie en spreekbeurten op het programma.

 

We werken graag met de chroom books en de Lego Creator dozen om zo de lesstof om te zetten naar een andere vorm van verwerking. Om kinderen goed in hun vel te laten zitten werken we met de sociaal emotionele methode Kwink. Zo werken we  preventief aan pesten. Dit vinden we belangrijk.

 

We nemen deel aan klassenvergaderingen waarbij de kinderen zelf problemen met elkaar kunnen bespreken en nieuwe ideeën aan kunnen dragen.

 

Een keer in de week hebben we groepsspel voor de groepsvorming en om de spelmogelijkheden uit te breiden.  Daarnaast zetten we Goed van Start en klassenbouwers in om het groepsproces te bevorderen. Met elkaar hebben we een modeshow gehouden om te laten zien dat iedereen uniek is en je mag zijn wie je bent.

 

 

 

Nieuwtjes

Afgelopen periode stond het project ‘Water om ons heen” centraal. Daarin kwam de watersnoodramp nadrukkelijk naar voren. Na het bestuderen van teksten, filmpjes en verhalen van opa’s en oma’s brachten we afgelopen week een bezoek aan het Watersnoodmuseum.  Het was indrukwekkend om de feiten nu werkelijk terug te zien en het leed dat is geleden. Het volgende project dat ons staat te wachten gaat over de VOC-tijd. Een prachtig onderwerp met ook mooie aanknopingspunten in Zeeland.