Groep 5b/6b

informatie

Naast de lessen van rekenen, spelling en taal genieten we nu ook echt van de wereld oriënterende vakken in groep 5/6.  Drie weken besteden we aan een project. Daarbinnen werken we aan samenwerkingsopdrachten, creatieve verwerking en afsluiting. De opdrachten komen voort uit de aspecten van Boeiend onderwijs en Coöperatief leren. Kinderen leren op die manier ook leren leren. We ondersteunen ze daarbij met een huiswerkmap en bereiden ze zo voor om een planning te maken. Daarnaast maken we een start bij het leren van de informatie uit zo’n hoofdstuk. Ook staan de boekpromotie en spreekbeurten op het programma.

 

 

Sinds dit jaar werken we met de nieuwe sociaal-emotionele methode Kwink om kinderen goed in hun vel te laten zitten en preventief te werken aan pesten. In onze klas hebben we op dit moment twee voorzitters die de klassenvergaderingen leiden waarin de kinderen problemen met elkaar kunnen bespreken en nieuwe ideeën aandragen. Natuurlijk ondersteunen de juffen daarbij. We zetten Goed van Start en klassenbouwers in om het groepsproces te bevorderen. 

De afgelopen periode hebben we groepsdoorbrekend gewerkt met de groep 5 en 6 op het gebied van muziek, crea en drama. Tijdens hoekenwerk kunnen de kinderen hun talenten laten zien in de verschillende vormingsgebieden. Maar ook voorlezen aan groep 1/2 vinden de kinderen prachtig of een eigen ontworpen spel spelen met groep 3. 

nieuwtjes

Elke periode spelen we in op de gebeurtenissen die dan spelen. Zo hebben we tijdens Prinsjesdag politieke partijen gemaakt en onze plannen voor onze school aan elkaar gepresenteerd. Uiteraard vonden daarna de echte verkiezingen plaats. Tijdens de kinderboekenweek hebben we heerlijk voorgelezen aan jonge kinderen, zelf gelezen in nieuwe boeken en een groepswerk geknutseld. Wat waren we trots op ons leesmonster!