Groep 5b/6b

Algemeen

Naast de lessen van rekenen, spelling en taal genieten we nu ook echt van de wereld oriënterende vakken in groep 5/6.  Drie weken besteden we aan een project. Daarbinnen werken we aan samenwerkingsopdrachten, creatieve verwerking en afsluiting. De opdrachten komen voort uit de aspecten van Boeiend onderwijs en Coöperatief leren. Kinderen leren op die manier ook leren leren. We ondersteunen ze daarbij met een huiswerkmap en bereiden ze zo voor om een planning te maken. Daarnaast maken we een start bij het leren van de informatie uit zo’n hoofdstuk. Ook staan de boekpromotie en

spreekbeurten op het programma.

 

 

Sinds vorig jaar werken we met de nieuwe sociaal-emotionele methode Kwink om kinderen goed in hun vel te laten zitten en preventief te werken aan pesten. In onze klas hebben we op dit moment twee voorzitters die de klassenvergaderingen leiden waarin de kinderen problemen met elkaar kunnen bespreken en nieuwe ideeën aandragen. Natuurlijk ondersteunen de juffen daarbij. We zetten Goed van Start en klassenbouwers in om het groepsproces te bevorderen.

 

We proberen zo mogelijk groepsdoorbrekend te werken.Zo gaan we bijvoorbeeld tijdens de handvaardigheid mixen met groep 5b.

 

Ook het groepslezen doen we met maatjes uit de andere groepen als de kinderen in hetzelfde niveau moeten oefenen.

 

 

 

nieuwtjes

In aansluiting op de lessen over de watersnood en het Deltaplan gaat groep 6 op 4 september naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Op vrijdag gaan we om de zes weken naar de bibliotheek om boeken te ruilen.