Groep 5b/6b

 

Onze groep

In onze combinatiegroep 5b/6b zitten 23 enthousiaste en leergierige kinderen. Elke dag besteden we aandacht aan lezen, rekenen, taal en spelling. De kinderen lezen elke dag met plezier uit de leesboeken die steeds worden aangevuld vanuit de bibliotheek. Bij rekenen en spelling wordt er gewerkt met verschillende coöperatieve werkvormen en wisbordjes volgens de directe instructiemethode om alle leerlingen te voorzien van een goede basis met een verlengde instructie voor kinderen die meer nodig hebben. Kinderen die verrijking nodig hebben kunnen gebruik maken van plusklas, plusmateriaal en de werkwinkel.

Naast de lessen van rekenen, spelling en taal genieten we van de wereld oriënterende vakken in groep 5 en 6. We zetten hier waar mogelijk bewegend en spelend leren in. Drie weken besteden we aan een project. Daarbinnen werken we aan groepsdoorbrekende samenwerkingsopdrachten, creatieve verwerking en afsluiting. De opdrachten komen voort uit de aspecten van Boeiend onderwijs en Coöperatief leren. Kinderen leren op die manier ook leren leren. We ondersteunen ze daarbij met een huiswerkmap en bereiden ze zo voor om een planning te maken. We werken graag met de chroom books en de Lego Creator dozen om zo de lesstof om te zetten naar een andere vorm van verwerking.

Om kinderen goed in hun vel te laten zitten werken we met de sociaal emotionele methode Kwink. Zo werken we  preventief aan pesten. Daarnaast krijgen de kinderen een keer in de drie weken een weerbaarheidsles van meester Michael vanuit de methode Rots en water. Dit vinden we belangrijk. We maken gebruik van klassen- en groepsbouwers voor een veilige en positieve sfeer van waaruit elk kind kan leren.  

Onze leerkrachten

Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Arlène in de groep.

Donderdag en vrijdag werkt meester Julian in groep 5b/6b 

 

We krijgen ook hulp van de onderwijsassistenten meester Stef en juf Marjan voor kinderen met extra onderwijsbehoeften. Juf Annemiek helpt de kinderen in de Plusklas verder in hun ontwikkeling.

 

Handig om te weten

Wij gymmen op de dagen dinsdag en donderdag. Op dinsdag zullen in de oneven weken de gymlessen verzorgd worden door onze gymjuf Juf Kim. Op dinsdagen in de even weken en op de donderdagen zullen de gymlessen gegeven worden door de groepsleerkracht met de hulp van CIOS studenten. . 

Elke maandag krijgen de kinderen van groep 6 huiswerk mee. Groep 5 start na de kerstvakantie. 

 

Wij zijn een leuke groep omdat…

we als combinatiegroep goed als één klas kunnen samenwerken en iedereen zichzelf mag zijn. Met het klassenthema ‘’Tropisch’’ gaan we relaxed en cool met elkaar om.