Groep 5a

Algemeen

Groep 5a bestaat uit 25 leerlingen, 16 meisjes en 9 jongens.

Juf Betty werkt op maandag, dinsdag en juf Janneke op woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Gym

Wij gymmen op dinsdagmorgen en donderdagmorgen.

 

Lezen

Lezen is erg belangrijk en daarom lezen we elke dag.

In groepjes lezen op niveau, een eigen leesboek, woordrijtjes lezen en het houden van een boekbespreking.

 

Spelling

Elke week komen er een aantal spellingsproblemen aan bod.

We oefenen deze woorden doelgericht door het volgen van de methode, dagelijks een oefendictee en inzetten van bloon.

Iedere week is er een week dictee, om de vier weken een mixtoets en ongeveer om de 3 maanden een beoordelingstoets, waarbij de stof van de afgelopen periode wordt getoetst.

 

Rekenen

We rekenen elke dag een uur.

Waarbij het getalbegrip t/m 1000, de basisvaardigheden, meten, tafels en klokkijken centraal staan. Uiteraard volgen we de methode, daarnaast maken wij gebruik van allerlei materiaal en we bewegen om getallen steeds beter te begrijpen, te plaatsen en er mee te rekenen.

 

Taal

Hierbij leren wij nieuwe woorden en begrippen en deze toe te passen.Om de twee weken hebben wij een toets.

 

Kennisgebieden

Iedere 4 weken staat één van de vakgebieden; geschiedenis, aardrijkskunde en natuur centraal. Aan het eind van een thema krijgen de kinderen een toets.

 

Bij de crea lessen werken wij thematisch en regelmatig groepsdoorberekend.