Groep 5

Onze groep

Welkom in groep 5! Een jaar waarin we meer gaan leren over rekenen, spelling en taal maar juist ook over aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Ook hebben we Engels lessen. In onze groep zitten 21 kinderen. In de eerste helft van het schooljaar werken Meester Julian en Juf Wietske in groep 5a. In de tweede helft van het schooljaar werken Meester Julian en Juf Tessa in de groep. 

 

We krijgen ook hulp van de onderwijsassistenten meester Stef en juf Marjan voor kinderen met extra onderwijsbehoeften. Juf Agathe helpt de kinderen in de Plusklas verder in hun ontwikkeling.

 

Onze leerkrachten

Tijdens verlof juf Tessa 

Meester Julian: Maandag en dinsdag

Juf Wietske: Woensdag, donderdag en vrijdag

 

Als juf Tessa weer terug is:

Meester Julian: woensdag en donderdag

Juf Tessa: maandag, dinsdag en vrijdag

 

Handig om te weten

Wij gymmen op de dinsdag en woensdag. Op dinsdagen in de oneven weken worden de gymlessen verzorgd door onze gymjuf Juf Kim. Op dinsdagen In de even weken worden de gymlessen verzorgd door de juf of meester die voor de klas staat op dat moment. Op woensdagen worden de gymlessen gegeven door de groepsleerkracht. 

 

Na de Kerstvakantie zullen wij starten met huiswerkbladen deze worden op de maandag meegegeven. En moeten de week erna op maandag weer mee terug naar school genomen worden. Over de zaakvakken krijgen de leerlingen aan het einde van een hoofdstuk een toets. Deze zullen in het begin gemaakt worden met een open boek erbij en later gaan wij over op het leren van de toets. 

 

Elke leerling heeft een eigen school-chromebook. Dat is erg fijn, want we maken veel gebruik van verschillende digitale verwerkingsvormen. Er is afwisseling in schriftelijk werk met boeken/schriften en digitale methodes.  

 

Zwemles

Na de Kerstvakantie zullen wij starten met een reeks van 10 zwemlessen. Deze lessen worden gegeven op de maandagen en de donderdagen. Tegen de tijd dat wij aan de beurt zijn hoort u welke data het precies zullen zijn. 

 

Wij zijn een leuke groep omdat…

We met het klassenthema ‘’Jungle’’ een avontuurlijk en gezellig jaar van gaan maken.