Groep 3

Algemeen

Welkom op de pagina van groep 3. In onze klas zitten 28 kinderen samen met hun juf. Er zitten 11 jongens en 17 meisjes in onze klas.
Juf Anita Nieuwdorp is de groepsleerkracht en staat heel de week voor de groep. Iedere donderdag en vrijdag loopt juf Artemis Bampinioti bij ons stage. Zij blijft ook het hele jaar in onze groep.  
In de klas vinden we het belangrijk dat iedereen op een rustige en fijne manier kan leren, werken, ontdekken en spelen. Daarvoor is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar en goed naar elkaar luisteren. Op deze manier is het fijn voor zowel de kinderen als de leerkracht.

Info

We starten iedere dag in de kring met een kringgesprek. Hierin delen we onze verhalen en/ of belangrijke dingen die de kinderen graag kwijt willen. Daarna luisteren we naar een Bijbelverhaal, zingen we samen liedjes en besteden we aandacht aan o.a. de dag en de datum, het weer en het nieuws van de dag.  

 

Ons verdere ochtendprogramma heeft een vaste structuur en bestaat uit rekenen, schrijven, taal/lezen, spelling en dictee. Uiteraard  besteden we ook aandacht aan andere vakken als tekenen/ handvaardigheid, muziek, drama, natuur, verkeer en Engels, sociaal emotionele vorming en is er ook ruimte voor vrij spel..

 

We werken in de klas met doelen. Deze doelen behalen we door het werken met methode materialen, maar ook door het inzetten van Boeiend onderwijs. Zo is er tijdens de verschillende vakken aandacht voor samenwerken door middel van coöperatieve werkvormen. Ook proberen we sommige doelen te behalen door gebruik te maken van onze omgeving (buiten de klas). 

 

In groep 3 ligt de meeste nadruk op het leren lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Veilig leren lezen.


Groep 3 gymt op de maandagmiddag in de grote gymzaal van onze school en zwemt op donderdagochtend bij het Omnium onder begeleiding van het CIOS..

 

Nieuwtjes

*We hebben dit jaar drie nieuwe klasgenootjes erbij gekregen. Leander, Lana en Tim, van harte welkom in onze groep!
*We werken dit jaar voor het eerst met Kwink, een super leuke methode voor de sociaal emotionele vorming.
*We gaan dit schooljaar op bezoek bij het museum van Goes
*We gaan dit schooljaar op bezoek bij de bibliotheek.
*Zodra het weer mooi weer wordt (in de lente), brengen we een bezoek aan boerderij de Koehoorn in Mariekerke.