Groep 3

Onze groep
In onze klas zitten 24 kinderen samen met hun juf.
Er zitten 13 jongens en 11 meisjes in onze klas.

 

Onze leerkrachten

Juf Anita Nieuwdorp is de groepsleerkracht en staat heel de week voor de groep. Het eerste half jaar hebben we Juf Fenne Hoogerland als stagiaire in onze klas op maandagmorgen en heel de dinsdag. 

Handig om te weten

We starten iedere dag in de kring met een kringgesprek. Hierin delen we onze verhalen en/ of belangrijke dingen die de kinderen graag kwijt willen. Daarna luisteren we naar een Bijbelverhaal, zingen we samen liedjes en besteden we aandacht aan o.a. de dag en de datum, het weer en het nieuws van de dag. 
Ons verdere ochtendprogramma heeft een vaste structuur en bestaat uit rekenen, schrijven, taal/lezen, spelling en dictee. Uiteraard  besteden we ook aandacht aan andere vakken als tekenen/ handvaardigheid, muziek, drama, natuur, verkeer en Engels, sociaal emotionele vorming en is er ook ruimte voor vrij spel.. 

 

We werken in de klas met doelen. Deze doelen behalen we door het werken met methode materialen, maar ook door het inzetten van Boeiend onderwijs. Zo is er tijdens de verschillende vakken aandacht voor samenwerken door middel van coöperatieve werkvormen. Ook proberen we sommige doelen te behalen door gebruik te maken van onze omgeving (buiten de klas). 

 

In groep 3 ligt de meeste nadruk op het leren lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen Kim.

 

Deze methode biedt ook een mooi softwareprogramma voor zowel op school als thuis. We werken daar dagelijks mee.
Tevens zijn we dit schooljaar gestart met een gloednieuwe rekenmethode Getal en Ruimte junior. En hoewel we nog volop ontdekken hoe hij werkt, vinden we het nu al een heel fijne methode. 

 

Groep 3 gymt op de donderdagmorgen in de grote gymzaal van onze school en zwemt op maandagmiddag bij het Omnium. beide activiteiten zijn onder begeleiding van het CIOS.

 

Wij zijn een leuke groep omdat...

In de klas vinden we het belangrijk dat iedereen op een rustige en fijne manier kan leren, werken, ontdekken en spelen. Daarvoor is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar en goed naar elkaar luisteren. Op deze manier is het fijn voor zowel de kinderen als de juffen.. We werken met Kwink, een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.