Groep 3

Algemeen
Welkom op de pagina van de groepen 3. In onze klassen zitten 33 kinderen samen met hun juffen.
Er zitten 9 jongens en 24 meisjes in onze klas.
Juf Anita Nieuwdorp en juf Alice Joosse zijn de groepsleerkrachten en staan heel de week voor de groep. ’s Morgens is de groep namelijk opgesplitst in twee kleine groepen van 18 en 15 kinderen. 

’s Middags zitten ze samen bij juf Anita. Iedere maandag, dinsdag en woensdag loopt juf April bij ons stage. Op donderdag loopt juf Sem stage bij ons. 
In de klas vinden we het belangrijk dat iedereen op een rustige en fijne manier kan leren, werken, ontdekken en spelen. Daarvoor is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar en goed naar elkaar luisteren. Op deze manier is het fijn voor zowel de kinderen als de juffen.. 


Info
We starten iedere dag in de kring met een kringgesprek. Hierin delen we onze verhalen en/ of belangrijke dingen die de kinderen graag kwijt willen. Daarna luisteren we naar een Bijbelverhaal, zingen we samen liedjes en besteden we aandacht aan o.a. de dag en de datum, het weer en het nieuws van de dag. 
Ons verdere ochtendprogramma heeft een vaste structuur en bestaat uit rekenen, schrijven, taal/lezen, spelling en dictee. Uiteraard  besteden we ook aandacht aan andere vakken als tekenen/ handvaardigheid, muziek, drama, natuur, verkeer en Engels, sociaal emotionele vorming en is er ook ruimte voor vrij spel.. 

We werken in de klas met doelen. Deze doelen behalen we door het werken met methode materialen, maar ook door het inzetten van Boeiend onderwijs. Zo is er tijdens de verschillende vakken aandacht voor samenwerken door middel van coöperatieve werkvormen. Ook proberen we sommige doelen te behalen door gebruik te maken van onze omgeving (buiten de klas). 
In groep 3 ligt de meeste nadruk op het leren lezen. Hiervoor gebruiken we de nieuwe methode Veilig leren lezen Kim.
Deze methode biedt ook een mooi softwareprogramma voor zowel op school als thuis. We werken daar dagelijks mee.

Groep 3 gymt op de dinsdagmorgen in de grote gymzaal van onze school en zwemt op maandagmiddag bij het Omnium. beide activiteiten zijn onder begeleiding van het CIOS..