Groep 1/2c

Algemeen

Groep 1/2C  is een groep jongste en oudste kleuters.Regelmatig komen er nieuwe vierjarigen bij in de klas. We werken  thematisch. Alle activiteiten worden gekoppeld aan het thema dat op dat moment centraal staat in de groep. Zo werken we bijvoorbeeld rondom het thema “Dieren” en staan in december de eindejaarsfeesten centraal.

 

We gebruiken onder andere de methode “Onderbouwd”. Deze methode biedt de leerstof aan op een speelse manier die past bij de manier waarop kleuters leren. Kenmerkend voor deze methode zijn de verschillende poppen waarmee we aan verschillende taal- en rekendoelen werken met de kinderen. Zo leren we bijvoorbeeld cijfers van “Arie de letterkanarie” en rijmen we met “Ed met de rijmpet”.

 

Ook in de kleutergroepen besteden we aandacht aan het vak Engels.

We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de leef- en belevingswereld van de kleuters en zorgen ervoor dat spel een belangrijke plaats inneemt in ons leerstofaanbod. Want van spelen kun je heel veel leren!

 

Elk dagdeel staat er bewegingsonderwijs op het programma, vaak spelen we op ons eigen kleuterplein maar ook gymmen we regelmatig in het speellokaal. Ook gaan we iedere dag “kiezen en werken”, hierbij krijgen de kinderen een opdracht  van de leerkracht of spelen ze in 1 van de speelhoeken die regelmatig worden aangepast aan het thema waar we in de groep over werken.

 

Info

We zijn gestart met  21 kinderen en langzaam groeit onze groep steeds een beetje groter. Op maandag en dinsdag is juf Kim in de klas. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Carolien in de groep.

Sinds schooljaar 2017-2018 werken we veel samen met de parallelgroepen 1/2A en 1/2B. Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de deuren die tussen onze lokalen zijn geplaatst waardoor de kinderen ook kunnen spelen en werken in 1 van de andere kleuterklassen. In onze klas is er bijvoorbeeld een speelhuis compleet met keuken, woonkamer, babykamer en slaapkamer. In de andere 2 klassen zijn er hoeken ingericht die zijn gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling (taalhuis) en rekenontwikkeling (rekenhuis).