Groep 1/2c

Algemeen

Doordat er zowel jongste als oudste kleuters in onze groep zitten, zorgen we ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau worden aangesproken. We benaderen de kinderen niet als aparte groep 1 of 2 maar als geheel. Alle activiteiten die de kinderen doen, kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd.

 

 Met ingang van dit schooljaar werken we veel samen met de parallelgroepen 1/2A en 1/2B. Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de deuren die tussen onze lokalen zijn geplaatst waardoor de kinderen ook  kunnen spelen en werken in 1 van de andere 2 kleuterklassen. In onze klas is er bijvoorbeeld een speelhuis compleet met keuken, woonkamer, babykamer en slaapkamer. In de andere 2 klassen zijn de hoeken gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling (taalhuis) en rekenontwikkeling (rekenhuis). Voorbeelden hiervan zijn een poppenkast en kantoor in het taalhuis en een rekenhoek en constructiehoek in het rekenhuis.

We werken aan de hand van de methode “Onderbouwd”. Deze methode biedt de leerstof aan op een speelse “kleuter eigen” manier. Kenmerkend voor deze methode zijn de verschillende poppen waarmee we aan verschillende taal- en rekendoelen werken met de kinderen. Zo leren we bijvoorbeeld cijfers van “Sjoerd de cijferwoerd” en rijmen we met “Ed met de rijmpet”. Van Arie de letterkanarie leren we letters. Sommige kinderen kennen er al heel veel!

Ook in groep 1/2C besteden we aandacht aan het vak Engels. Hiervoor gebruiken we de methode Take it Easy.

We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de leef- en belevingswereld van de kleuters en  spel is belangrijk in ons leerstofaanbod. We werken dan ook vaak aan de hand van een thema zoals bijvoorbeeld de seizoenen.Ook de hoeken in onze reken-taal- en speelhuizen worden regelmatig aangepast aan het thema waar over wordt gewerkt.

Elk dagdeel staat er bewegingsonderwijs op het programma, vaak spelen we op ons eigen kleuterplein maar ook gymmen we regelmatig in het speellokaal. Onze groep heeft meestal gym op donderdagmorgen.

Regelmatig maken we een uitstapje. Zo hebben we in november een tentoonstelling over oud speelgoed bezocht en gingen we in januari naar een theatervoorstelling in “de Stenge” in Heinkenszand. Ook deden we mee aan een korfbal ochtend in het Omnium. Een hoogtepunt is ieder schooljaar weer onze jaarlijkse schoolreis!

Info

Groep 1/2C bestaat momenteel uit ongeveer 25 kleuters. In de groep zitten zowel jongste (groep 1) als oudste kleuters (groep 2). Op maandag, dinsdag en woensdag (om de week) is juf Kim in de klas. Op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag is juf Jantien in de groep. Elke dinsdag is meester Jasper bij ons. Hij volgt een opleiding tot onderwijsassistent bij Scalda. Meester Jasper begeleidt ook elke dinsdag een aantal kleuters bij het werken met het ontdekkasteel. In de kasten van dit “kasteel” zitten allerlei opdrachten op het gebied van techniek. Alle kinderen zijn op toerbeurt aan de beurt om te werken met het ontdekkasteel.

 

Nieuwtjes van de groep

Wist u dat de kinderen al heel goed kunnen evalueren en reflecteren op hun gemaakte werk/opdracht. Wanneer ze klaar zijn met hun werkje kunnen ze zelf steeds beter vertellen wat ze hebben geleerd. We gebruiken hiervoor doelenkaarten waarop het leerdoel per opdracht te zien is.