Groep 1/2b

Algemeen

Groep 1/2B is een gezellige groep jongste en oudste kleuters waar regelmatig nieuwe kinderen bij komen die vier jaar worden. We werken  thematisch. Alle activiteiten worden gekoppeld aan het thema dat op dat moment centraal staat in de groep. Zo werken we bijvoorbeeld rondom het thema “de Post” en staan in december de eindejaarsfeesten centraal.

 

 

We werken aan de hand van de methode “Onderbouwd”. Deze methode biedt de leerstof aan op een speelse “kleutereigen” manier. Kenmerkend voor deze methode zijn de verschillende poppen waarmee we aan verschillende taal- en rekendoelen werken met de kinderen. Zo leren we bijvoorbeeld cijfers van “Arie de letterkanarie” en rijmen we met “Ed met de rijmpet”.

 

Ook in groep 1/2B besteden we aandacht aan het vak Engels.

We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de leef- en belevingswereld van de kleuters en zorgen ervoor dat spel een belangrijke plaats inneemt in ons leerstofaanbod. Want van spelen kun je heel veel leren!

 

Elk dagdeel staat er bewegingsonderwijs op het programma, vaak spelen we op ons eigen kleuterplein maar ook gymmen we regelmatig in het speellokaal. Ook gaan we iedere dag “kiezen en werken”, hierbij krijgen de kinderen een opdracht  van de leerkracht of spelen ze in 1 van de speelhoeken die regelmatig worden aangepast aan het thema waar we in de groep over werken.

 

 

Info

We zijn gestart met 18 kinderen en langzaam groeit onze groep steeds een beetje groter. We verwachten dat er aan tegen het einde van het schooljaar ongeveer 25 kinderen in onze groep zullen zitten Op maandag en vrijdag is juf Dorothé in de klas. Op dinsdag, woensdag en donderdag  is juf Janien in de groep.

 

Nieuwtjes

Met ingang van dit schooljaar werken we veel samen met de parallelgroepen1/2A en 1/2C. Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de deuren die tussen onze lokalen zijn geplaatst waardoor de kinderen ook  kunnen spelen en werken in 1 van de andere kleuterklassen. In onze klas is er bijvoorbeeld een rekenhuis.In de andere 2 klassen zijn er hoeken ingericht die zijn gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling (taalhuis) en spelontwikkeling (speelhuis)