Groep 1/2a

algemeen

Onze kleutergroepen bestaan uit zowel jongste (groep 1) als oudste kleuters (groep 2). Regelmatig komen er nieuwe vierjarigen bij in de klas. We werken thematisch. Alle activiteiten worden gekoppeld aan het thema dat op dat moment centraal staat in de groep. De betrokkenheid van de kinderen bij de invulling van een thema vinden we erg belangrijk. We streven ernaar om de kinderen veel inbreng te geven bij de inrichting van de hoeken en de keuze van de activiteiten. Dit ziet u onder andere terug in onderstaande mindmap:

De kinderen uit groep 1/2a spelen regelmatig samen met de kleuters uit de parallelgroepen 1/2b en 1/2c. Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de deuren die tussen onze lokalen geplaatst zijn. Tijdens het spelen staan de deuren open en kiezen de kinderen in welk lokaal ze willen spelen. Doordat de inrichting van de hoeken verschillend is per lokaal zijn er veel keuzemogelijkheden voor de kleuters.

Eén van de methodes die we gebruiken heet ‘Onderbouwd’. Deze methode biedt leerstof aan op een speelse manier die past bij de manier waarop kleuters leren. Kenmerkend voor deze methode zijn de verschillende poppen waarmee we aan verschillende taal- en rekendoelen werken met de kinderen. Zo leren we bijvoorbeeld letters van ‘Arie de letterkanarie’ en rijmen we met ‘Ed met de rijmpet’. 

Naast ‘Onderbouwd’ maken we ook gebruik van andere methodes zoals de thema’s van ‘Kleuteruniversiteit’ (https://www.kleuteruniversiteit.nl/) en de werkmappen: ‘Fonemisch bewustzijn’ en ‘Ontluikende gecijferdheid’.In de kleutergroepen besteden we ook aandacht aan het vak Engels.

Elk dagdeel staat er bewegingsonderwijs op het programma. Vaak spelen we op ons eigen kleuterplein maar we gymmen ook regelmatig in het speellokaal.

 

We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de leef- en belevingswereld van de kleuters. Omdat spel de leidende activiteit is voor jonge kinderen, zorgen we ervoor dat er in het rooster veel ruimte en tijd is voor spelen.

Twee keer per dag staat ‘speelwerktijd’ op het rooster. De kinderen maken dan een keuze uit de verschillende hoeken die op dat moment in de drie kleuterlokalen zijn ingericht. Naast de vrije keuze zijn er voor ieder kind een aantal verplichte activiteiten die het kind binnen het thema gedaan moet hebben. De kinderen mogen zelf bepalen tijdens welke speelwerktijd ze de verplichte activiteiten doen. Ze  tekenen af wanneer ze een verplichte activiteit hebben gedaan en hoe ze de activiteit hebben ervaren. Op deze manier leren de kleuters reflecteren op hun eigen spel/werk.

 

Info 

We zijn gestart met 22 kinderen en langzaam groeit onze groep steeds een beetje groter. Iedere dag krijgen de kinderen les van juf Alinda. Daarnaast zal op de maandag en dinsdag ook juf Esmee aanwezig zijn, zij studeert aan de Pabo in Vlissingen.