Groep 1/2a

algemeen

Groep 1/2a is een gezellige groep jongste en oudste kleuters waar regelmatig nieuwe kinderen bij komen die vier jaar worden. We werken  thematisch. Alle activiteiten worden gekoppeld aan het thema dat op dat moment centraal staat in de groep. Zo werken we bijvoorbeeld rondom het thema ‘Dieren’ en staan in december de eindejaarsfeesten centraal.

 

We werken aan de hand van de methode ‘Onderbouwd’. Deze methode biedt de leerstof aan op een speelse ‘kleuter eigen’ manier. Kenmerkend voor deze methode zijn de poppen waarmee we aan verschillende taal- en rekendoelen werken met de kinderen. Zo leren we bijvoorbeeld letters van ‘Arie de letterkanarie’ en rijmen we met ‘Ed met de rijmpet’.

 

In groep 1/2a besteden we ook aandacht aan het vak Engels. Hiervoor gebruiken we de methode: ‘Take it easy’, waarbij Miss English regelmatig langskomt om ons nieuwe woordjes te leren en samen met ons een Engels liedje te zingen.

We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de leef- en belevingswereld van de kleuters en zorgen ervoor dat spel een belangrijke plaats inneemt in ons leerstofaanbod. Want van spelen kun je heel veel leren!

Elk dagdeel staat er bewegingsonderwijs op het programma, vaak spelen we op ons eigen kleuterplein maar ook gymmen we elke woensdag in het speellokaal. Iedere dag gaan we twee keer ‘kiezen en werken’. Hierbij krijgen de kinderen een opdracht van de leerkracht of spelen ze in één van de speelhoeken die regelmatig worden aangepast aan het thema waar we in de groep over werken.

info

We zijn gestart met 20 kinderen en langzaam groeit onze groep steeds een beetje groter. We verwachten dat er tegen het einde van het schooljaar ongeveer 25 kinderen in onze groep zullen zitten Iedere dag krijgen de kinderen les van juf Alinda. 

nieuwtjes

Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we veel samen met de parallelgroepen 1/2b en 1/2c. Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de deuren die tussen onze lokalen zijn geplaatst waardoor de kinderen ook kunnen spelen en werken in één van de andere kleuterklassen. In onze klas is er een taalhuis met daarin een kantoor waarin we experimenten met letters, woorden schrijven en stempelen. We hebben een boekenhoek waarin we kunnen ‘lezen’, maar ook digitale prentenboeken kunnen bekijken op de Ipad. In de andere twee klassen zijn er hoeken ingericht die zijn gericht op het stimuleren van de spelontwikkeling (speelhuis) en de rekenontwikkeling (rekenhuis)