Bezoek Dow

De kinderen van groep 8 brachten een bezoek aan DOW in Terneuzen.