Nieuws

 • Nieuws uit de onderbouw

  Wat was het fijn om elkaar allemaal weer te zien na de lange zomervakantie! Ook zijn er wat nieuwe kleuters gestart die in of vlak na de...

  Lees verder
 • Nieuws uit Sri Lanka

  Al heel wat jaren ondersteunt onze school een kindertehuis in Sri Lanka. Vorig jaar hebben we tijdens ons project hier geld voor ingezameld, zodat...

  Lees verder
 • Datum Koningsspelen

  Op het moment van verschijnen van de jaarplanner, was nog niet duidelijk op welke datum de Koningsspelen zouden worden georganiseerd. Normaal...

  Lees verder
 • Data informatieavonden

  Aan het begin van het schooljaar worden er in alle groepen informatieavonden georganiseerd. Op deze avonden krijgt u van de leerkrachten...

  Lees verder
 • Pleintjesactiviteiten

  Ook dit jaar worden er weer iedere dinsdagmiddag, met uitzondering van de schoolvakanties, pleintjesactiviteiten georganiseerd. Onder leiding van...

  Lees verder
 • Kinderoefentherapie Zeeland

  Wist u dat er iedere dinsdag een kinderoefentherapeut aanwezig is op school? De kinderoefentherapeut, Bianca Polderman, behandelt kinderen met een...

  Lees verder
 • Luistergesprekken

  We nodigen uw zoon of dochter en u graag uit voor een luistergesprek. Tijdens dit gesprek willen we graag luisteren naar wat uw kind en u ons te...

  Lees verder
 • Inschrijven nieuwe leerlingen

  Wanneer wij in een zo vroeg mogelijk stadium weten dat kinderen naar onze school zullen komen, kunnen we daar in de totale organisatie rekening...

  Lees verder