Nieuws

 • Afscheid

  Het einde van het schooljaar is altijd weer een tijd van afscheid nemen. Dit jaar nemen we afscheid van de kinderen van groep 8, een aantal...

  Lees verder
 • Van juf Linda

  Ik weet nog goed dat ik (intussen 11 jaar geleden) uit Volendam naar Zeeland verhuisde en hier op de Beatrix begon als juf. Het was wel even...

  Lees verder
 • Jaarplanner

  Voor sommigen van u zijn de agenda’s wellicht nog leeg, na de zomervakantie. Maar op de site vindt u de jaarplanner voor het nieuwe jaar. Houdt...

  Lees verder
 • Parkeren

  Vanwege de parkeerproblematiek is er door een werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, ouders, politie, Kibeo, de Zuidwesthoek en...

  Lees verder
 • Nieuws uit de onderbouw

  Wat zijn de afgelopen weken voorbij gevlogen! We gingen op schoolreis, vierden het juffenfeest en de oudste kinderen mochten gaan wennen in groep...

  Lees verder
 • Onderzoek Sparkels

  Eerder dit schooljaar hebben we onder de ouders een onderzoek uitgezet met betrekking tot het naschoolse aanbod. Dit omdat we merkten dat het nog...

  Lees verder
 • Indeling lokalen

  Na de vakantie wijzigt de indeling van de lokalen niet heel veel. In de rechtse gang vindt u de lokalen van de groepen 1/2 en groep 3. In de...

  Lees verder
 • Eerste schooldag 2018-2019

  Op 20 augustus verwachten we alle kinderen weer op school. We starten dan het cursusjaar 2018-2019. Traditiegetrouw zullen de schooldeuren om...

  Lees verder