Nieuws

 • Nieuwsbrief maart

  Via deze link kunt u de nieuwsbrief voor de maand maart lezen.

  Lees verder
 • Digitaal rapport Parnassys

  Veel ouders zijn inmiddels bekend met het ouderportaal van ons administratiesysteem Parnassys. In dit portaal is de nodige informatie te vinden...

  Lees verder
 • Ouderavond puberteit

  Kleine kinderen, kleine zorgen en grote kinderen, grote zorgen. Het is een gezegde dat u vast weleens heeft gehoord. Natuurlijk gaat dit niet voor...

  Lees verder
 • Regels TSO

  Onlangs zijn in een gezamenlijk overleg tussen de school en de collega’s van de TSO de regels voor de periode van het overblijven weer eens...

  Lees verder
 • Samenvoeging groep 1 en 2

  In het nieuwe schooljaar wordt de organisatie van de kleutergroepen gewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Waar we nu gewend zijn om te...

  Lees verder
 • Dappere indianen

  Op 27 maart start Indigo Preventie met de lotgenotengroep Dappere Indianen. Een training voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van...

  Lees verder
 • Pleintjesactiviteiten Goes-Zuid

  Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur zijn er op het schoolplein van de Zuidwesthoek sport- en spelactiviteiten voor de doelgroep 6 t/m 12...

  Lees verder
 • Sociaal parkeren

  Nog regelmatig ontvangen we op school berichten van ouders dat zij lang hebben staan wachten omdat ze van wege dubbel geparkeerde auto’s niet...

  Lees verder