Nieuws

 • Vacature GMR

  Alle Albero scholen hebben een eigen Medezeggenschapsraad waarin ouders en personeelsleden samen zaken bespreken met betrekking tot de organisatie...

  Lees verder
 • Ronde tafel gesprekken

  Afgelopen donderdag en komende maandag en dinsdag zijn er informatieavonden over het plan om, op basis van een onderwijskundige visie, te fuseren...

  Lees verder
 • Grote rekendag

  Afgelopen woensdag was het eindelijk zover: De Grote Rekendag! In alle groepen werd er die dag extra gerekend. Mede dankzij de voorbereiding van...

  Lees verder
 • Biebnieuws

  Regelmatig levert biebjuf Suzan een bijdrage aan de nieuwsbrief. Dit keer is dat een filmpje over poëzie. Op een eenvoudige manier wordt...

  Lees verder
 • Inloopspreekuren

  Al geruime tijd loopt er binnen de Brede School een pilot met inloopspreekuren van het CJG, de GGD en het SMWO. Wekelijks is er een moment waarop...

  Lees verder
 • Nieuws uit de onderbouw

  Inmiddels zijn de eerste 2 maanden van 2022 alweer voorbij. De afgelopen weken stond in de kleutergroepen het thema” Hier woon ik”...

  Lees verder
 • Rapport gesprekken

  Op 10 maart krijgen alle kinderen die langer dan drie maanden op school zitten hun rapport mee naar huis. In de week die daarop volgt worden er...

  Lees verder
 • Studiedagen

  Met enige regelmaat krijgen we vragen over wanneer de studiedagen ook alweer gepland zijn. Jullie kunnen deze vinden in de jaarplanner die aan het...

  Lees verder